Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90

2008.12.01: Jak złapać XXI wiek w pętlę Młociny

W ostatnim biuletynie rzecznika prasowego spółki Tramwaje Warszawskie Na właściwych torach ukazał się tekst pt. Pętla Tramwajowa XXI wieku poświęcony węzłowi komunikacyjnemu Młociny. Przy stacji Młociny powstał wielki węzeł komunikacyjny... »

2008.11.17: Wnioski ws. II linii metra - odcinek na Bródno

Do: Wojewoda Mazowiecki. Uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla II linii metra, odcinek północno - wschodni. wewnątrz obiektów - na stacjach i w... »

2008.11.01: Wnioski do projektu centralnego odcinka II linii metra

Warszawa, 28 października 2008 r. W związku z przeprowadzanymi konsultacjami dotyczącymi dostosowania II linii metra do potrzeb osób niepełnosprawnych, po zapoznaniu się z wielobranżowym projektem koncepcyjnym, wnosimy o uwzględnienie... »

2008.10.27: Oliwnik zlikwidowany za niewinność

Oliwnik wąskolistny (łac. Elaeagnus angustifolia) pochodzi z Azji, ale w Polsce chętnie sadzi się go jako krzew i drzewo ozdobne. Posiada kolce, dzięki którym trudniej zrobić mu krzywdę. Niestety - wobec piły mechanicznej jest bezbronny... »

2008.10.01: W zaplanowanej przestrzeni po błocie i trawniku

Warszawa, 1 sierpnia 2008 Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, Zielone Mazowsze. W nawiązaniu do pisma Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych w sprawie uwag do realizacji budowy I linii metra warszawskiego na odcinku bielańskim od... »

2008.09.20: Dewastacja drzew na budowie węzła Młociny

Bezpośrednich korzyści dla mieszkańców jest więcej: (...) bardzo ważne dla komfortu życia, uporządkowanie i zwiększenie ilości zieleni. Będzie więcej drzew i krzewów, lepiej przystosowanych do warunków miejskich, ale udało się też ocalić... »

2008.09.13: Urzędowe Radio Erewań odpowiada czyli ściśle tajne bezpieczeństwo

Warszawa, 21 sierpnia 2008 r. Do: Marcin Jackowski W nawiązaniu do Pańskiej skargi ponownej , dotyczącej instalowania urządzeń do parkowania rowerów na stacjach metra, uprzejmie informuję, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zadeklarowało swój... »

2008.09.02: Polak potrafi: dobrych praktyk nigdy dosyć

Kiedy metro dojedzie do Młocin? Czy i jakie kary zapłaci wykonawca za opóźnienie? Na tych pytaniach skupia się dziś uwaga mediów i przyszłych pasażerów. Ale ogromny plac budowy na Młocinach to również nowe drogi rowerowe, których nie... »

2008.08.26: Biuro Drogownictwa i Komunikacji prosi o wyjaśnienie

Warszawa, 11 sierpnia 2008 r. Adresaci: Pani Anna Piotrowska p.o. Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Pan Marek Mistewicz p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Pan Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o. W... »

2008.08.19: Polak potrafi: Rzeźbienie w kostce

Jesteśmy ogromnie dumni, że nasza firma została wykonawcą tak ważnego dla stolicy przedsięwzięcia. To dla nas ogromne wyzwanie, ale też i satysfakcja będzie większa z dobrze wykonanego zadania - prezes Mostostalu SA Jarosław Popiołek o... »

2008.08.03: Czy skargi pomogą strategii?

Chociaż obowiązująca od prawie trzech lat strategia rozwoju Warszawy wytycza m.in. takie cele jak stworzenie warunków do powszechnego korzystania z rowerów (spójny, liczący 900 km system dróg rowerowych, wygodny, bezpieczny i czytelny... »

2008.08.02: Metrowe strachy w odkrytych kamerach

Motta Stojaki zastawią drogi ewakuacyjne. W ramie roweru można ukryć materiały wybuchowe. Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego na łamach Rzeczpospolitej Ze względu na obowiązujące podwyższone standardy bezpieczeństwa... »

2008.07.31: Kiedy prezydent pokaże czerwoną kartkę wielbicielom czerwonej kostki?

Do: Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji dotyczy: niezgodności inwestycji przy ul. Kasprowicza i Nocznickiego z Zarządzeniem nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 25.04.2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych... »

2008.07.01: Pism od metra!

Dotyczy http://www.metro.waw.pl/grafika/folder_bielanski_2006_koniec.pdf Warszawa, 1.07.2008 W nawiązaniu do pisma nr ZM-08-0440-01-MJ z dnia 10 maja 2008 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej na temat folderu informacyjnego o... »

2008.06.28: Czy z-ca prezydenta Warszawy uprosi prezesa Metra?

Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Do: Marcin Jackowski W nawiązaniu do Pańskiej skargi ponownej z dn. 5 czerwca 2008 r., zarejestrowanej w CRSiW pod numerem 69/08, dotyczącej instalowania urządzeń do parkowania rowerów na stacjach metra... »

2008.06.10: Dlaczego miasto powinno unieważnić przetarg na II linię metra

Specjaliści z Centrum Zrównoważonego Transportu przestrzegają przed kontynuowaniem procedury przetargowej i zawieraniem umowy na budowę centralnego odcinka II linii metra. Wszystkie złożone oferty są bardzo zbliżone (co budzi podejrzenia o... »

2008.04.17: W sprawie zagospodarowania terenu wokół metra na Bielanach

Do: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy. Dotyczy: Zagospodarowania terenu wokół stacji metra na Bielanach oraz konsultacji społecznych docelowego układu komunikacyjnego. Szanowny Panie! Nasze... »

2008.04.14: Uwagi do planów budowy II linii metra

Do: Metro Warszawskie. Dotyczy: budowy II linii metra. Szanowni Państwo -- W odniesieniu do planowanej budowy II linii metra, po zapoznaniu się z aktualnymi pracami projektowymi, wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag i postulatów w... »

2008.03.06: Stacje metra nie są właściwym miejscem

Warszawa, 6.03.2008 Do: Pani Mirosława Włodek Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Dzielnicy Bielany W nawiązaniu do pisma Nr UD-III-WOŚ-AC-7041-10/08 z 18 lutego 2008 r. dotyczącego komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy... »

2008.02.18: Jest monitorowany i leży w kompetencjach, ale zająć się nim nie ma komu

Warszawa, 18 lutego 2008 r Do: Pan Marcin Jackowski W odpowiedzi na Pańskie pismo z dn. 18 stycznia 2008 r. informujemy, że urządzanie parkingów rowerowych przy stacjach Metra nie było brane pod uwagę na etapie projektowym. Również... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | Dodaj nowy