Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-161

2017.06.19: Uwagi do projektu tramwaju do Wilanowa

Do: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Nawiązując do projektu budowy trasy tramwajowej z Woli na Wilanów, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, powinna ona całościowo uwzględniać infrastrukturę pieszą i... »

2017.06.13: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Mokotów

2. 1077 - Znów Zielona Wołoska! Posadzenie szpaleru 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej 3. 753 - Łącznik do ścieżki rowerowej Wołoska – Miączyńska i nowe dojścia dla pieszych do... »

2017.03.09: Woronicza i Suwak - wielka zmarnowana szansa

Nowe ulice na Mokotowie - przedłużenie Woronicza do Żwirki i Wigury oraz przedłużenie Suwak pod wiaduktem Marynarskiej - teoretycznie mają ułatwić dojazd na Służewiec Przemysłowy, pieszczotliwie zwany Mordorem. Pisaliśmy parę razy... »

2017.02.17: Uwagi do raportu końcowego Studium obsługi komunikacyjnej Służewca Biurowego

Na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji powstało opracowanie pt. Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego. Zaleca ono wiele zmian potrzebnych do poprawienia ruchu w części dzielnicy zdominowanej przez dojazdy białych... »

2017.02.10: Uwagi do projektu przedłużenia ul. Woronicza

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Nawiązując do projektów przedłużenia ulicy Woronicza, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie opiniujemy zmniejszenie liczby wlotów ronda na skrzyżowaniu z ul. Wyględowską. 2. Projekt powinien... »

2017.01.10: Konserwator kontra rowerowa alternatywa dla Puławskiej

W 2015 r. w ramach budżetu partycypacyjnego wybrany do realizacji został projekt mający stworzyć alternatywną trasę rowerową dla Puławskiej [[bp2016.mokotow]]. Aby rowerzyści mogli zjechać z Puławskiej możliwie najwcześniej, trasa miała... »

2016.12.14: Uwagi do Analizy rozwoju układu drogowego Służewca Biurowego

Niedawno na stronie urzędu miasta pojawiła się interesująca Analiza rozwoju układu drogowego Służewca Przemysłowego. Warto przyjrzeć się dokumentowi, gdyż miejscami pokazuje przestarzały tok myślenia o drogach jako trasach ruchu przede... »

2016.12.05: Dwa głosy w sprawie przebudowy Narbutta

29 listopada Urząd Dzielnicy Mokotów zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie projektu koncepcji przebudowy ul. Narbutta. Niestety, odbyło się ono w środku dnia (o 14:00), wobec czego nie każdy mógł w nim uczestniczyć. Poniżej... »

2016.11.23: Uwagi do Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego

Nieco ponad pół roku po poprzedniej prezentacji nt. Służewca Biurowego , tydzień temu Biuro Drogownictwa i Komunikacji zorganizowało spotkanie w celu zaprezentowania wyników dotychczasowych prac nad Studium obsługi komunikacyjnej rejonu... »

2016.11.09: Prace nad placem Unii w przyszłym roku

Wbrew zapowiedziom z początku roku, póki co nie ruszyły prace nad modernizacją placu Unii Lubelskiej, zainspirowane naszym społecznym projektem jego przebudowy. Faktycznie, trochę w tym roku się działo, a warszawski system uzgadniania... »

2016.08.20: Uwagi do projektu przebudowy ul. Beethovena

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. W związku z projektem stałej organizacji ruchu dla ulic Beethovena, Sobieskiego, 1 UL, 5 KD-L w rejonie projektowanej zabudowy biurowo-usługowej, przedstawionym nam w dniu 29 lipca 2016 r... »

2016.05.24: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Mokotów

8. Bezpieczna zielona Aleja Lotników, bezpieczna zielona ulica Wałbrzyska Projekt polega na: - budowie brakującego chodnika od ul. Wróblej do ul. Dominikańskiej, - wyznaczeniu pasów rowerowych od ul. Orzyckiej do ul. Batuty... »

2016.04.03: Ścieki w Potoku Służewieckim - znaleźliśmy źródła zanieczyszczeń

W piątek po raz drugi w ciągu tygodnia usłyszeliśmy ten sam alarm. Muzeum Pałac w Wilanowie postawiło na nogi służby odpowiedzialne za ochronę środowiska. Kolejny raz doszło do poważnego zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego. Ciek ten nie... »

2016.03.30: Projekty do budżetu partycypacyjnego

Podczas grudniowych spotkań z mieszkańcami – m.in. rodzicami, osobami poruszającymi się na wózkach, seniorami [[bezbarier.spotkanie_bp-15c]] – opracowaliśmy 6 projektów do budżetu partycypacyjnego mających na celu dostosowanie... »

2016.03.12: Obsługa komunikacyjna Służewca - prezentacja i uwagi

Na początku marca Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji przedstawił wyniki badań i plany dot. obsługi komunikacyjnej Służewca (dawniej przemysłowego, obecnie biurowego): download://prezentacje/1603-Sluzewiec.pdf Badanie zostało... »

2016.02.03: Nowa infrastruktura rowerowa i piesza na Rzymowskiego

Miesiąc temu zostały oddane do użytku drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rzymowskiego na Służewcu. Zbudowano ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy od skrzyżowania z Cybernetyki do węzła drogowego z ulicą Puławską. Wykonano też komplet... »

2016.01.28: KDS zdaje sprawę i popiera modernizację placu Unii Lubelskiej

Wczoraj Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i wybrała nowe prezydium. W zeszłym roku KDS zebrała się 20 razy. 11 spraw omówiono z udziałem gości spoza Komisji, w tym na... »

2016.01.15: Plac Unii Lubelskiej na nowo

Za rogatkami stanowiącymi niegdyś granicę Warszawy rozlewa się obecnie morze asfaltu, z siedmioma pasami w jednym kierunku (na północ). Jest to tym bardziej zastanawiające, że od południa (Puławską) do placu prowadzi półtora pasa ruchu:... »

2016.01.08: Zalążek zmian na Wale Zawadowskim

Po czterech latach korespondencji udało się wprowadzić pierwsze zmiany na odcinku Wału Zawadowskiego pod wiaduktem Trasy Siekierkowskiej. Ze względu na ruch pojazdów ciężkich, brak widoczności (filary) i zerowe promienie skrętu dla... »

2015.12.06: Miasto pokazuje, jak zniechęcić do budżetu partycypacyjnego

W zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym 4. miejsce w rejonie 2. dzielnicy Mokotów zajął projekt "Spokojna Kazimierzowska" przewidujący montaż azylów na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na odcinku Odyńca... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-161 | Dodaj nowy