Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-64

2001.11.29: Gospodarka odpadami w Danii

Gospodarka odpadami w Danii regulowana jest przez kilka instrumentów prawnych i ekonomicznych. Szczególnie skuteczne wydają się instrumenty ekonomiczne i im też bliżej się przyjrzymy. Najważniejszym instrumentem ekonomicznym jest podatek... »

2001.04.07: Porządki w Porcie Praskim

Spółka Port Praski, mimo iż zatrudnia ponad 100 osób, od lat nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania w czystości Portu Praskiego - jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Warszawie. Dlatego zniecierpliwieni tym stanem ekolodzy z... »

2000.04.18: Zielone Tezy dla Warszawy

Ideą projektu było wspólne wypracowanie przez organizacje ekologiczne, przedstawicieli partii politycznych, urzędników samorządowych, specjalistów i przedstawicieli nauki najpilniejszych i najważniejszych problemów związanych ze... »

2000.03.29: Jak rozwiązać problem odpadów?

40% warszawskich odpadów to surowce wtórne: szkło, metale, plastiki, papier, tektura. 40% warszawskich odpadów to odpadki organiczne nadające się do kompostowania. Tylko 20% odpadów nie nadaje się do przetworzenia. Ekologiczny system... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-64 | Dodaj nowy