Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-274

2008.12.01: Pierwsze kroki suchą stopą

W środę 26 listopada Zarządu Dróg Miejskich przystąpił do remontu przejścia dla pieszych na ulicy Jagiellońskiej (tuż przy al. Solidarności) wskazanej przez nas jako jedno z miejsc, przez które nie da się przejść suchą stopą. Pierwsze... »

2008.11.25: Obywatelu, wydepcz sobie chodnik?

Do: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji. Dotyczy: pisma BD-BD-BS-WLA-717-23-3-08. W odpowiedzi na ww. pismo jesteśmy zmuszeni ponowić wniosek o pilne (z uwagi na jesienną porę) utwardzenie wszystkich przedeptów... »

2008.11.21: Kolej nie musi dzielić

Przez prawie dwa miesiące zbieraliśmy zgłoszenia miejsc, w których należy zalegalizować przejścia przez torowiska . W nagłośnieniu akcji wsparły nas redakcje Życia Warszawy, polskiego Times'a (odsyłacz do tekstów na forum na samym dole) i... »

2008.11.20: Nie trzeba będzie skakać przez Żabę?

Warszawa, 17 października 2008 r. SRN/08/0443/02/MS Dotyczy: przejścia dla pieszych po stronie wschodniej Ronda Żaba. Prosimy o wytyczenie przejścia dla pieszych przez wschodnie ramię Ronda Żaba, tj. przez ulicę 11 Listopada. O... »

2008.10.16: Wnioski do planów Nowej Pragi

Wnioski złożone przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowa Praga, część I i II. Badania oddziaływania roślinności wskazują na szczególną jej wartość dla zdrowia i dobrego... »

2008.10.07: Nowe sygnalizacje dla niezmotoryzowanych

Niniejszy artykuł zawiera szereg komentarzy i wskazówek dotyczących oceny rezultatów modernizacji lub budowy sygnalizacji na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. W założeniach powstawać powinny obiekty nowoczesne... »

2008.10.02: Dostępność Syreny

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Dotyczy: dojścia do przystanku Syreny 01. Zwracamy się z wnioskiem o poprawienie dostępności przystanku Syreny 01 przy ul. Górczewskiej. Obserwacje wskazują na konieczność wprowadzenia następujących zmian:... »

2008.10.02: Wypuśćmy pieszych na powierzchnię

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy. Dotyczy: dojść do przystanków tramwajowych na rondzie Dmowskiego. Niniejszym wnosimy o wytyczenie naziemnych przejść dla pieszych przez wjazdy uliczne na Rondo Dmowskiego, tak aby możliwe było dojście do... »

2008.09.26: Suchą stopą do celu

Poniżej przedstawiamy pismo, którym przekazaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich listę przejść dla pieszych zalewanych podczas deszczu. Zgłoszenia zebraliśmy w ramach prowadzonej wspólnie z "Życiem Warszawy" akcji "Sucha stopa". Zgłaszającym... »

2008.09.17: Potrzebne porządki pod ZUS-em

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Dotyczy: nieprawidłowości na skrzyżowaniu Witosa i Czerniakowskiej. Prosimy o możliwie szybkie naprawienie niżej wymienionych nieprawidłowości: - Około połowa przycisków została umieszczona na nieprawidłowej... »

2008.09.12: Kiedy zobaczymy automatyczne wykrywacze rowerzystów?

Do: Zarząd Dróg Miejskich. W związku z napływającymi do nas skargami ze strony pieszych i rowerzystów, nawiązując do pism ZDM/5512/DTŚO/500/06 oraz ZDM/5512/DTŚO/1147/05, proszę o informacje na temat efektów prac w kwestii alternatywnych... »

2008.08.29: O mocy mediów

Poniżej przedstawiamy parę przykładów z ostatnich miesięcy, które pokazują skuteczność łączonych działań mediów i organizacji pozarządowych. Niepasujące do otoczenia biało-czerwone słupki na Marszałkowskiej zostały wymienione w ciągu... »

2008.08.28: Poniatowski nieprzyjazny pieszym i rowerzystom

W czasie wakacji został wyremontowany Most Poniatowskiego. Do Euro 2012 pozostały cztery lata, należało więc mieć nadzieję, że most zostanie tak dostosowany, aby być przyjazny pieszym i rowerzystom. W końcu to tym mostem będzie do Stadionu... »

2008.08.11: Czy na Dalekiej musi być tak wąsko?

Do: Urząd Dzielnicy Ochota. Prosimy o natychmiastową korektę miejsc parkingowych wzdłuż budynku PKP na obecnie remontowanym odcinku ulicy Dalekiej. Ich obecna forma jest nie tylko sprzeczna z oznakowaniem pionowym, lecz również skutkuje... »

2008.07.25: Problemy z sygnalizacją i oznakowaniem

Do: Zarząd Dróg Miejskich Dotyczy: nieprawidłowości w organizacji ruchu pieszych i rowerów na skrzyżowaniu Zwoleńskiej i Mrówczej Ulica Mrówcza została stosunkowo niedawno zmodernizowana i wyposażona w ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniu z... »

2008.04.24: Przejść nie likwidowaliśmy i nie likwidujemy, ale czy będziemy?

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych Dot: pismo SRN/08/0422/01/MS Odpowiadając na powyższe pismo, w którym powołuje się Pan na artykuł prasowy sugerujący, jak zrozumiałem, planową akcję likwidowania „trudnych" przejść dla... »

2008.04.08: Likwidacji przejść dla pieszych mówimy zdecydowane nie

Do: Pan Janusz Galas Inżynier Ruchu m.st. Warszawy Dotyczy: planowanej likwidacji przejść dla pieszych. Szanowny Panie -- Odnosząc się do artykułu z dodatku warszawskiego Dziennika z dnia 26 III br. pt. Piesi gorsi od kierowców... »

2008.03.05: Czym mógłby się zająć Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej?

W nawiązaniu do spotkania 27 lutego br. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji z p. dyrektorem Piotrem Sójką przedstawiamy nasze robocze propozycje rozszerzenia zakresu kompetencji i planu działań nowopowstałego Wydziału Transportu Rowerowego... »

2008.02.19: Slalomem po chodniku czyli zima w mieście

Zima nas tej zimy oszczędziła, ale dzięki inwencji stołecznych władz i służb mamy za to inne atrakcje i urozmaicenia w monotonnej szarzyźnie miejskiego życia. Choć śnieg był towarem deficytowym, to nawet jego śladowe ilości wystarczyły by... »

2008.01.07: Zielona strzałka bez badań?

Do: Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Szanowny Panie Ministrze, W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-274 | Dodaj nowy