Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-283

2008.08.29: O mocy mediów

Poniżej przedstawiamy parę przykładów z ostatnich miesięcy, które pokazują skuteczność łączonych działań mediów i organizacji pozarządowych. Niepasujące do otoczenia biało-czerwone słupki na Marszałkowskiej zostały wymienione w ciągu... »

2008.08.28: Poniatowski nieprzyjazny pieszym i rowerzystom

W czasie wakacji został wyremontowany Most Poniatowskiego. Do Euro 2012 pozostały cztery lata, należało więc mieć nadzieję, że most zostanie tak dostosowany, aby być przyjazny pieszym i rowerzystom. W końcu to tym mostem będzie do Stadionu... »

2008.08.11: Czy na Dalekiej musi być tak wąsko?

Do: Urząd Dzielnicy Ochota. Prosimy o natychmiastową korektę miejsc parkingowych wzdłuż budynku PKP na obecnie remontowanym odcinku ulicy Dalekiej. Ich obecna forma jest nie tylko sprzeczna z oznakowaniem pionowym, lecz również skutkuje... »

2008.07.25: Problemy z sygnalizacją i oznakowaniem

Do: Zarząd Dróg Miejskich Dotyczy: nieprawidłowości w organizacji ruchu pieszych i rowerów na skrzyżowaniu Zwoleńskiej i Mrówczej Ulica Mrówcza została stosunkowo niedawno zmodernizowana i wyposażona w ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniu z... »

2008.04.24: Przejść nie likwidowaliśmy i nie likwidujemy, ale czy będziemy?

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych Dot: pismo SRN/08/0422/01/MS Odpowiadając na powyższe pismo, w którym powołuje się Pan na artykuł prasowy sugerujący, jak zrozumiałem, planową akcję likwidowania „trudnych" przejść dla... »

2008.04.08: Likwidacji przejść dla pieszych mówimy zdecydowane nie

Do: Pan Janusz Galas Inżynier Ruchu m.st. Warszawy Dotyczy: planowanej likwidacji przejść dla pieszych. Szanowny Panie -- Odnosząc się do artykułu z dodatku warszawskiego Dziennika z dnia 26 III br. pt. Piesi gorsi od kierowców... »

2008.03.05: Czym mógłby się zająć Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej?

W nawiązaniu do spotkania 27 lutego br. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji z p. dyrektorem Piotrem Sójką przedstawiamy nasze robocze propozycje rozszerzenia zakresu kompetencji i planu działań nowopowstałego Wydziału Transportu Rowerowego... »

2008.02.19: Slalomem po chodniku czyli zima w mieście

Zima nas tej zimy oszczędziła, ale dzięki inwencji stołecznych władz i służb mamy za to inne atrakcje i urozmaicenia w monotonnej szarzyźnie miejskiego życia. Choć śnieg był towarem deficytowym, to nawet jego śladowe ilości wystarczyły by... »

2008.01.07: Zielona strzałka bez badań?

Do: Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Szanowny Panie Ministrze, W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków... »

2007.12.19: Konferencja o polskim transporcie

Na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC pt. "Polski Transport w 2007 roku", która odbyła się 14 XII na Politechnice Śląskiej, skoncentrowano się na przyszłości polskiego transportu w perspektywie wieloletniej. Pierwszy wykład... »

2007.11.15: O ruchu pieszym w mieście

Na XLI Forum dyskusyjnym zorganizowanym przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji dr Piotr Olszewski wygłosił wykład na temat: Problemy i usprawnienia ruchu pieszego na podstawie doświadczeń... »

2006.12.05: Bezpieczniej w Puławach

Wyniesione powierzchnie skrzyżowań, ronda typu pinezka, sinusoidalne progi zwalniające - rozwiązania prosto z Holandii zawitają wkrótce w mieście powiatowym Puławy, by podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko Holenderskie... »

2006.11.13: Nowinki w stołecznej inżynierii ruchu

Z okazji remontu Krakowskiego Przedmieścia inżynierowie ruchu zafundowali rowerzystom i innym użytkownikom dróg kilka nietypowych jak dotąd w Warszawie rozwiązań. Po pierwsze - pierwszy w Warszawie wspólny pas autobusowo-rowerowy na ulicy... »

2006.05.22: Dość bałaganu komunikacyjnego na Modlińskiej

Pismo Biuro Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych skierowało dnia 22 maja do: Sz. P. Marka Mistewicza - Dyrektora Naczelnego Zarządu Dróg Miejskich, Sz. P. Janusza Galasa - Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, Sz. P. Mieczysława Reksnisa - p... »

2006.05.10: Potrzebne są słupki na ul. Batorego

Pismo skierowane dnia 10 maja do Zarządu Dróg Miejskich. Zwracam się z wnioskiem o zamontowanie słupków porządkujących parkowanie po północnej stronie ul. Batorego na odcinku od skrzyżowania z al. Niepodległości do klubu studenckiego... »

2006.03.01: Sygnalizacji akomodacyjnej (z przyciskami dla pieszych) cd.

W odpowiedzi na pisma z dnia 3.10.2005 znak ZDM/5512/DTŚO/1147/05 oraz z dnia 25.10.2005 znak ZDM/5512/DTŚO/1147/05 bardzo dziękuję za obietnicę rozważania instalowania urządzeń detekcyjnych wykrywających rowerzystów a także pieszych... »

2005.12.28: Zielone światło dla pieszych i rowerów

Koszt budowy ścieżki rowerowej można zmniejszyć nawet kilkukrotnie, rezygnując ze specjalnych świateł dla rowerów (które i tak pracują w tej samej fazie, co światła dla pieszych). Zamiast nich często wystarczy tylko wymienić szkła w... »

2005.04.26: Ponad chodnikiem czy ponad prawem?

W wielu rejonach Warszawy rolę miejsc parkingowych spełniają skrajne pasy ruchu, trawniki, pobocza, chodniki i ścieżki rowerowe. Niedawna seria interwencji Gazety Stołecznej i odzew czytelników kolejny raz dowodzą, że problem nielegalnego... »

2004.12.22: Niepełnosprawni w ruchu drogowym - rekomendacje WOST

Rekomendacje zostały przyjęte na VII spotkaniu WOST w dniach: 1, 8, 25 października, 9 i 22 listopada oraz 21 grudnia 2004 r. W większości krajów świata stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne i bezpieczne... »

2004.07.09: Pismo w sprawie sygnalizacji z guzikami dla pieszych

Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Dotyczy: sygnalizacji akomodacyjnej z użyciem guzików dla pieszych. Szanowni Państwo, Obserwuję stale niekorzystną dla pieszych organizację ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Chodzi... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-283 | Dodaj nowy