Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-71

2011.11.28: Konsultacje ws. hałasu i otwarte spotkanie Klimatu bez sadzy

W środę 30 listopada zapraszamy do siedziby Zielonego Mazowsza (ul. Nowogrodzka 46 lok. 6) zainteresowanych zanieczyszczeniem środowiska zarówno hałasem jak i pyłami zawieszonymi. O godz. 17 odbędą się konsultacje dla mieszkańców Mazowsza... »

2011.11.25: Brudne powietrze kosztuje - komentarz

24 listopada 2011 r. Komisja Europejska wystąpiła o ukaranie Polski za niewdrożenie do prawa krajowego przepisów tzw. Dyrektywy CAFE (Clean Air For Europe - Czyste Powietrze dla Europy). Ta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy... »

2011.11.24: KE wnioskuje o ukaranie Polski za zanieczyszczenie powietrza

Ochrona środowiska: Komisja wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z przepisami dotyczącymi jakości powietrza i polityki morskiej oraz wzywa Polskę do dostosowania swojego ustawodawstwa do dyrektywy azotanowej. Bruksela, 24... »

2011.11.19: Mamy prawo do oddychania czystym powietrzem!

W środę 16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Choroba ta jest jedną z najczęściej występujących na świecie - dotyczy kilkunastu procent ludzkości. Obok nowotworów i chorób serca POChP jest jedną z... »

2011.11.16: Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

W środę 16 listopada obchodzony jest światowy dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). POChP jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą układu oddechowego, której pierwsze objawy - kaszel, trudności w oddychaniu, duszności podczas... »

2011.09.28: Strefy ograniczonej emisji – jak poradzono sobie z problemem nadmiernego zanieczyszczenia za granicą?

W dniu 01.01.2008 wprowadzono w Berlinie strefę ochrony środowiska. Jej zadaniem jest redukcja zanieczyszczenia spowodowanego spalinami z samochodów. Strefa ochrony środowiska to obszar, do którego mogą wjeżdżać tylko te pojazdy, które... »

2011.09.27: WIOŚ potwierdza – w EDBS przekroczono dopuszczalny poziom pyłu w warszawskim powietrzu

Po publikacji naszego artykułu z 22 września otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska precyzującą podane przez nas informacje. Norma dopuszczalna (dobowa) dla pyłu PM10 na stacji komunikacyjnej... »

2011.09.22: Warszawa dusi się spalinami w Europejski Dzień Bez Samochodu

Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu; został ogłoszony po to, by przynajmniej jednego dnia w roku każdy mógł doświadczyć pozytywnych skutków pozostawienia samochodu w domu. Właśnie dziś w Warszawie powinniśmy doświadczyć ciszy, wolności... »

2011.09.19: Zapraszamy na dyskusję o jakości powietrza w Warszawie

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zaprasza na dyskusję w ramach projektu Klimat bez sadzy oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, która odbędzie się 22 września 2011 roku w siedzibie Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia... »

2011.08.31: Ogłaszamy konkurs na grafikę ostrzegawczą

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze organizuje konkurs na grafiki, grafikę lub animację obrazujące poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. Grafiki powinny odpowiadać następującej skali jakości powietrza: • Poniżej normy... »

2011.08.26: Sierpniowa Masa jedzie po czyste powietrze dla Warszawy

Warszawska Sierpniowa Masa Krytyczna włączyła się w projekt Klimat bez sadzy. Na Masę przybyło 1303 rowerzystów, których zachęcaliśmy do wsparcia naszego projektu poprzez włożenie pamiątkowych maseczek z logo kampanii. W ten sposób... »

2011.08.26: Zielone Mazowsze działa na rzecz klimatu bez sadzy

Projekt "Klimat bez sadzy" realizowany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ma na celu uświadomienie mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w ramach projektu podejmowane... »

2011.07.17: Poszukiwany pracownik do projektu Klimat bez sadzy

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze poszukuje osoby chętnej do pracy przy projekcie będącym częścią międzynarodowej kampanii Sootfree for the climate, czyli Klimat bez sadzy poświęconej ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza w miastach przez... »

2011.06.14: Plebiscytowa w Katowicach wygrywa plebiscyt z Warszawą

O jaki plebiscyt chodzi? O plebiscyt w zakresie uspokojenia ruchu i organizacji miejskiej przestrzeni ulicznej w śródmieściu miasta. Wyniesione przejście dla pieszych przez wlot ulicy podporządkowanej, rozwiązanie którego próżno szukać w... »

2011.01.23: W Warszawie nie należy oddychać

W 2010 roku, na półmetku realizacji Programu Ochrony Powietrza, na wszystkich automatycznych stacjach pomiarowych w Warszawie zarejestrowano przekroczenia obowiązujących norm zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM10, powodującego... »

2010.06.13: Jak władze uzasadniają trucie warszawiaków

11 grudnia 2009 r. Komisja Europejska odrzuciła większość wniosków Polski o przedłużenie terminów dostosowania do unijnych przepisów w dziedzinie jakości powietrza . Pełną treść decyzji KE można znaleźć na stronie: http://ec.europa... »

2009.12.21: KE odrzuca wnioski o przedłużenie terminów zanieczyszczania powietrza

Decyzje Komisji o odrzuceniu większości wniosków państw członkowskich o przedłużenie terminów dostosowania do unijnych przepisów w zakresie jakości powietrza. Bruksela, dnia 11 grudnia 2009 r. Komisja Europejska przyjęła dziś trzy decyzje... »

2009.05.12: Oddychanie zabronione - normy w Warszawie przekroczone

Skażenie PM10 odpowiedzialnego za smog zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy przez większość dni roboczych. W skali roku stężenie średniodobowe PM 10 może przekraczać 50 jednostek przez maksymalnie 35 dni w roku. Już 1 marca br. norma... »

2009.05.06: Smog nad Warszawą!

Mimo, iż żadna prognoza pogody nie zapowiadała opadów deszczu w czwartek 30 kwietnia 2009 roku, tego dnia w Warszawie pojawiła się burza z niewielkimi opadami. Na to zjawisko złożyły się dwa czynniki naturalne i dwa antropogeniczne: 1... »

2009.04.14: Smog monitorowany

Od: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Warszawa 14.04.2009 r. Odpowiadając na pismo z dnia 25 marca 2009 r. dotyczące modernizacji i rozwoju systemu monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim , po dokładnym... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-71 | Dodaj nowy