Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-71

2009.04.02: Abyśmy wiedzieli, co wdychamy

Warszawa, 25 marca 2009 r. Do: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dotyczy: modernizacji i rozwoju systemu monitoringu jakości powietrza. Zważywszy na: - niekorzystny stan jakości powietrza w Warszawie, odczuwalny nawet w... »

2009.02.19: Powietrze (nieco) czystsze dla cyklistów

Rowerzyści nie tylko nie produkują spalin, ale też mniej ich wdychają - ogłosiła Airparif, instytucja monitorująca jakość powietrza w regionie aglomeracji paryskiej. Nawet w zanieczyszczonych miastach jazda na rowerze jest bardziej... »

2009.01.29: KE wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z zanieczyszczeniem powietrza

Komisja Europejska została zmuszona do wszczęcia postępowania przeciwko dziesięciu państwom członkowskim w sprawie naruszenia przepisów określających normę UE dotyczącą zanieczyszczenia powietrza niebezpiecznym pyłem zawieszonym znanym... »

2008.02.14: Zgłoszone uwagi do programu ochrony powietrza Warszawy

Ocena jakości powietrza za rok 2004, jak również za lata 2005-2006, dokonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w strefie aglomeracja warszawska, w ramach państwowego monitoringu środowiska, wykazała przekroczenia... »

2007.08.25: Program ochrony powietrza dla Warszawy

W związku z przekroczeniami norm zanieczyszczeń w Warszawie i związanym z tym zagrożeniem zdrowia mieszkańców, wojewoda zobowiązany był opracować program ochrony powietrza. Projekt tego programu został udostępniony na stronach Urzędu... »

2006.12.10: Ruch drogowy a długość życia

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu zanieczyszczeń z ruchu drogowego na ryzyko zgonu i długość życia. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.12.09: Ruch drogowy a nowotwory

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związku ruchu drogowego z zagrożeniem białaczką i innymi nowotworami. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z... »

2006.11.25: Ruch drogowy a zdrowie dzieci

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących wpływu ruchu drogowego na zdrowie i rozwój dzieci. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Klubu Sierra w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.11.16: Ruch drogowy a choroby układu oddechowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związków ruchu drogowego z astmą i innymi chorobami układu oddechowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.11.14: Narażenie na zanieczyszczenia z ruchu drogowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących narażenia na zanieczyszczenia z ruchu drogowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

1998.09.06: Zadyma na Bankowym

Na happeningu na Placu Bankowym stawiło się blisko 200 rowerzystów. Naszym zamiarem było zwrócenie uwagi na rosnące zanieczyszczenie powietrza i degradację środowiska przez samochody. Pomógł nam w tym dr Zbigniew Karaczun z Polskiego Klubu... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-71 | Dodaj nowy