Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-58

2008.04.14: Warszawskie propozycje zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. Od: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że jednym z głównych zadań Biura Bezpieczeństwa i... »

2008.03.16: Komunikacja i turystyka rowerowa w Sejmie

Ze względu na ostatnia burzę polityczno-medialną na temat traktatu, sprawa przeszła niemal zupełnie bez echa. Tym niemniej warto wspomnieć, że w czwartek 13 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji... »

2008.03.13: Rowerem do Sejmu

W czwartek 13 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. Wezmą w nim udział także przedstawiciele sieci Miasta dla Rowerów - organizacji rowerowych i ekologicznych m.in. z... »

2008.03.13: Rowerzyści do parlamentarzystów

(Apel przekazany Parlamentarnej Grupy do spraw Komunikacji i Turystyki Rowerowej przez reprezentantów sieci Miasta dla rowerów podczas inauguracyjnego posiedzenia Grupy ) W Polsce rowerzyści stanowią około 9-12% ofiar śmiertelnych... »

2008.03.12: Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił sprawy nie podejmować

Od: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Do: Pan Adw. Piotr Wierciński. Szanowny Panie, Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na Pana... »

2007.11.15: Wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku

Do: Rzecznik Praw Obywatelskich. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, reprezentowane przez adwokata Piotra Wiercińskiego. Sygnatura akt: RPO-559955-VI/07/TF. Działając w imieniu mojego mocodawcy, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2007.07.13: Kaski ogórkowe

Kask rowerowy powraca w wielkim stylu. Jak w piątek, trzynastego lipca 2007, donosi dziennik "Metro", resort transportu pracuje właśnie nad przepisami, według których mają go nosić wszyscy rowerzyści poniżej 18. roku życia jeżdżący drogami... »

2007.06.25: Biuro RPO nie znajduje podstaw

Warszawa, 2007-06-25. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Szanowny Panie Mecenasie W odpowiedzi na Pański wniosek z dnia 16 maja 2007 r. , uprzejmie informuję, iż po... »

2007.05.25: Wniosek do RPO w sprawie niezgodności Prawa o ruchu drogowym z Konwencją Wiedeńską

Wniosek złożony w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 25 maja 2007 r. Sygnatura sprawy 559955/07. Warszawa, dnia 16 maja 2007 roku Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (adres: ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa), reprezentowane... »

2007.01.30: Polska najsłabiej chroni najsłabszych

VOICE (Vulnerable road users Organisations In Cooperation across Europe) to europejska sieć organizacji społecznych reprezentujących interesy najsłabszych użytkowników dróg. Aby podkreślać, jak ważna jest troska o tę właśnie grupę i... »

2007.01.29: Niespójność ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z prawem międzynarodowym

Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w 2001 roku wprowadziła rozbieżność między ustawą a ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 r. (Dziennik Ustaw numer 88.5.40 z 24 lutego 1988). Rozbieżność ta skutkuje... »

2005.06.26: Rowerzyści w Polsce

W Polsce w wypadkach drogowych rocznie ginie około pięciu tysięcy osób. Mniej więcej co dziesiąta z nich to rowerzysta. Stawia to nasz kraj na jednej z najgorszych pozycji w Europie, jeśli chodzi o pozycję słabszych, niechronionych... »

2005.06.02: O bezpieczeństwie ruchu drogowego w Sejmie

Dnia 2 czerwca 2005 odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu nt. sprawozdania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2004 roku". Dokument... »

2005.03.10: Rowerowa Komisja Sejmowa

10 marca 2005 r. odbyło się pierwsze w historii polskiego parlamentu posiedzenie komisji poświęcone problematyce rowerowej. Jest to wynik spotkania przedstawicieli Zielonego Mazowsza i sieci "Miasta dla Rowerów" z Przewodniczącym Komisji... »

2005.01.24: Rowerowe spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie z panem Markiem Jewułą z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz panem Tomaszem Piętką z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie poświęcone było... »

2004.08.01: Pismo sieci Miasta dla Rowerów w sprawie nowelizacji przepisów

Do: Krzysztof Opawski, Minister Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze, Polski Klub Ekologiczny (PKE) wnosi o podjęcie przez Pana Ministra działań, zmierzających do uporządkowania i nowelizacji przepisów dotyczących szeroko rozumianej... »

2000.01.26: Poparcie ekologów dla nowelizacji kodeksu drogowego

Przedstawiciele organizacji ekologicznych zwracają się z apelem do parlamentarzystów o poparcie rządowego projektu zmian w kodeksie drogowym, a zwłaszcza zmniejszenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h. W Polsce... »

2000.01.26: Zdążyłem, bo jechałem 50 km/h

Pod koniec stycznia został skierowany do sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zakłada on ograniczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h. Federacja Zielonych i Polski Klub Ekologiczny... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-58 | Dodaj nowy