Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-753

2001.03.07: Szlaki rowerowe na targach EuroCity

Otwarcie targów EuroCity w Pałacu Kultury i Nauki. Główną część oficjalnej ekspozycji miasta stołecznego Warszawy zajmuje opracowany przez społeczny zespół rowerowy projekt szlaków Wiosna 2000 (to nie pomyłka!). Dyrektor Zarządu Dróg... »

2001.03.04: Rozwój komunikacji rowerowej na terenie Pragi Północ

Szanowny Panie! W nawiązaniu do spotkania z Panem Dyrektorem w dniu 23 lutego br., przekazujemy nasze propozycje do planu działań na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej na terenie dzielnicy. Mamy nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje... »

2001.02.27: Powiatowy Idiota Sanitarny blokuje budowę ścieżek rowerowych

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w postanowieniach z dnia 27 lutego 2001 r. zablokował budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Trasy Toruńskiego oraz ścieżki rowerowej przy ul. Nowowincentego, uzasadniając to... nadmiernym hałasem oraz... »

2001.02.22: Historia ścieżki rowerowej przy Słowackiego

Cykliści z Federacji Zielonych, zirytowani bezczynnością władz, po raz kolejny biorą sprawy w swoje ręce i oddają do użytku 1,3 km ścieżki rowerowej. Trasa rozpoczyna się przy placu Wilsona, prowadzi wzdłuż Słowackiego, przez Park Kaskada... »

2001.02.10: Warunki dla ruchu rowerowego w inwestycjach drogowych 1997-2000

Niniejsze zestawienie obrazuje stopień realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich drugiego paragrafu Uchwały Zarządu Miasta Nr 188/C/96, który zobowiązuje ZDM od 25 czerwca 1996 r. "we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych... »

2001.01.28: Rower nie Żaba - nie przeskoczy!

By zwrócić uwagę na notoryczne łamanie prawa przez Zarząd Dróg Miejskich, wywiesiliśmy na jednym z wiaduktów węzła Żaba okolicznościowy transparent. Węzeł Żaba, zmodernizowany w 2000 r., wbrew obowiązującemu prawu i wcześniejszym... »

2001.01.04: Opinia projektów organizacji ruchu warszawskich szlakow rowerowych

Warszawa, piątek 3 listopada 2000 r. Opinia projektu organizacji ruchu dla turystycznego szlaku rowerowego R-1 (odcinek lewobrzeżnego szlaku nadwiślańskiego): Społeczny Zespół ds. komunikacji rowerowej opiniuje pozytywnie projekt... »

2000.12.08: Brak połączeń, kiepska jakość

Zgadzam się, że "budowane na odczepnego ścieżki charakteryzuje brak sensownych połączeń z istniejącą infrastrukturą transportową" - może byście spróbowali przekonać władze o budowie (często bardzo krótkich) łączników między wybudowanym już... »

2000.12.06: Pismo w sprawie projektów nowych ścieżek na Bielanach

W związku z planami rozwoju sieci infrastruktury rowerowej Gminy, jako następną ścieżkę rowerową do zaprojektowania proponujemy trasę Conrada - Sokratesa - Przy Agorze - Marymoncka - Pułkowa (do ul. Papirusów) z łącznikami do istniejących... »

2000.11.15: Powązkowska jednak ze ścieżką

W grudniu ubiegłego roku, w trudnych warunkach bojowych (noc, temperatura w okolicach zera, deszcz ze śniegiem), wymalowaliśmy pasy dla rowerów na oddawanym wówczas do użytku ul. Powązkowskiej (a właściwie generała Maczka). Zarząd Dróg... »

2000.10.11: Polskie Towarzystwo Eksploatacyjne o warszawskich ścieżkach

Wasze pismo: ZDM/IO/5512/33/3654/2000 z dn. 17.7.2000. W związku z ww. pismem - nie podpisanym przez nikogo - stwierdzamy, że ZDM po raz kolejny dokonuje wyliczeń, z których wynika niezrozumienie przedmiotu własnej działalności. Jest to... »

2000.09.27: Propozycje do planu budowy ścieżek w gminie Białołęka

Propozycje złożone do planu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Białołęka w roku 2001: Dla skoncentrowania środków na remont proponujemy poprowadzenie jednej dwukierunkowej ścieżki na odcinku od Żerania do ul. Płochocińskiej po lewej... »

2000.09.20: Metro nie przewiduje

W odpowiedzi na naszą propozycję utworzenia ścieżki rowerowej przy okazji porządkowania terenów nad budowanymi stacjami metra, Metro Warszawskie informuje, że projekty zagospodarowania terenu nad tymi stacjami nie przewidują takich ciągów... »

2000.09.09: Nowa ścieżka rowerowa Federacji Zielonych

W nocy z piątku na sobotę Warszawa wzbogaciła się o 1500 metrów federacyjnej ścieżki rowerowej: od placu Wilsona wzdłuż Słowackiego, przez Park Kaskada i kładką nad Trasą AK do ul. Kolektorskiej. Trasa prowadzi lokalnymi uliczkami i... »

2000.09.06: Dwie sprzeczne decyzje o jednej ulicy

Skróty i niektóre wytłuszczenia od redakcji, kursywą oznaczono późniejsze adnotacje ręczne. Oprócz n/w decyzji 228/2000 wydano drugą, analogiczną nr 227/2000 dla drugiego fragmentu terenu. Burmistrz Gminy Warszawa - Bielany PWA-II... »

1999.12.30: Szlaki rowerowe Warszawa 2000

Koncepcja trzech szlaków do realizacji w roku 2000 została opracowane przez zespół ds. komunikacji rowerowej przy Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego, z udziałem Federacji Zielonych, Przyjaznego Miasta, Zarządu Dróg Miejskich oraz... »

1999.12.18: Skąd cykliści wracali? Z nocnej wracali wycieczki

Od ponad 3 lat obowiązuje uchwała nakazująca Zarządowi Dróg Miejskich podczas każdej budowy i modernizacji drogi zrealizować ścieżkę rowerową. Nakazuje ona również uzupełnić stare projekty, nie zawierające udogodnień dla ruchu rowerowego... »

1999.12.17: Rekomendacje w sprawie ufundowania ścieżki przez Senat Berlina

Szanowny Pan Paweł Piskorski Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego. Dotyczy: lokalizacji ścieżki rowerowej z okazji Dni Berlina w Warszawie. W związku z propozycją ufundowania odcinka ścieżki... »

1999.11.30: Uwagi do koncepcji układu ścieżek rowerowych gminy Wawer

Czytelny układ pięciu ścieżek rowerowych południkowych i pięciu równoleżnikowych (układ podstawowy dróg rowerowych). Brakuje ścieżki rowerowej w ul. Płowieckiej. Autorzy nie zdefiniowali pojęcia ścieżka rowerowa. Przyjęliśmy, ze układ... »

1999.09.30: Notatka z inauguracyjnego spotkania zespołu ds. komunikacji rowerowej

1. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją rezultatów poprzedniego spotkania. Z przyjemnością odnotowujemy pierwszy sukces zespołu - realizację ścieżki rowerowej podczas modernizacji Al. Jana Pawła II. Konieczne jest jeszcze uzupełnienie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-753 | Dodaj nowy