Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-190

2008.07.05: Szybko, atrakcyjnie i tanio, czyli pasem autobusowym

Trzy lata po wprowadzeniu pasa autobusowego na ul. Modlińskiej , w ramach Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w Warszawie. (TransEko sp.j. 2008), pokuszono się o ewaluację jego obecnego funkcjonowania... »

2008.06.30: ZTM w sprawie dojazdu do UKSW I

Warszawa, 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia komunikacji autobusowej do obsługi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Obecnie obiekty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis są... »

2008.06.25: Wniosek o wygodniejsze przesiadki

Do: Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Dotyczy: organizacji przystanków przy rondzie De Gaulle'a. Nawiązując do pisma Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy IR/F/797/05 z 27 V 2005 r., będącego odpowiedzią na pismo ZTM/PP... »

2008.06.17: Kto wytycza pasy dla autobusów?

BD-RO-OR/KK/55120-135-6/08 Warszawa, 04.06.2008r. Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych W odpowiedzi na pismo nr SRN/08/0409/04/MS z dn. 27.05.2008 r. dot. wyznaczania wydzielonych pasów dla autobusów uprzejmie informuję, że swoje... »

2008.06.15: Setki kilometrów od Europy

Wskaźnik długości wydzielonych pasów autobusowych w km/mln mieszkańców w dużych miastach europejskich, rok 2005: Miasto | km buspasów / mln mieszkańców Praga | 235 Berlin | 198 Wiedeń | 185 Rzym | 108 Helsinki | 102 Madryt | 93 ... |... »

2008.06.13: Konsultacje Warszawskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Warszawskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu, dostępnym pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/szrstw/1.php Zachęcamy też do przyjścia na organizowane przez miasto spotkanie... »

2008.05.28: Jedna trzecia drogi dla jednej trzeciej osób

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy W odpowiedzi na pismo BD-RO-OR/KK/55120-135-4/08, dziękujemy za przekazanie stanowiska Zarządu Dróg Miejskich w sprawie pasów dla autobusów . Zidentyfikowane w niej problemy oraz przedstawione dane wydają... »

2008.05.27: Aby jechało się równie wolno autobusem, co samochodem

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na nasz wniosek w sprawie wytyczenia pasów dla autobusów na sześciopasmowych ulicach Sikorskiego i Dolina Służewiecka . Od: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, 9 V 2008 r. W odpowiedzi na... »

2008.05.26: Uwagi dot. planowanego remontu trasy tramwajowej W-Z

ZM/08/0431/01/HP-MS Do: Tramwaje Warszawskie Odnosząc się do zamówień publicznych Tramwajów Warszawskich w sprawie modernizacji trasy tramwajowej W-Z, wnosimy o poprawienie niżej opisanych rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia a... »

2008.05.12: Prace nad buspasami trwają... tylko do kiedy?

Warszawa, 26 marca 2008 r. Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych W odpowiedzi na pismo nr SRN/08/0409/02/MS oraz w ślad za pismem... »

2008.04.30: Ku lepszej obsłudze PKP Powiśle, c.d.

Do: Zarząd Transportu Miejskiego dotyczy: linii autobusowych na obszarze Powiśla (pisma ZTM/PA2-640/2/2-08/JS ). Dziękując za szybką odpowiedź, wnosimy o ponowne rozważenie możliwości zmiany przebiegu tras linii autobusowych na Powiślu. W... »

2008.04.27: Wypatrz i wygraj: Konkurs na Dobre Praktyki komunikacyjne

Konkurs został oficjalnie otwarty podczas obchodów Dnia Ziemi (27 IV 2008 r.) na stoisku Zielonego Mazowsza. Pierwszy etap (nadsyłanie zgłoszeń) zakończył się 30 VI. 21 VII kapituła wybrała 15 zgłoszeń . Najlepsze pośród nich zostaną... »

2008.04.26: Przykładowe zgłoszenie do konkursu na Dobre Praktyki

Poniżej zamieszczamy przykładowe zgłoszenie do Konkursu na Dobre Praktyki , które może służyć jako wzór. Uwaga! Aby nie sugerować żadnych rozwiązań, w przykładzie opisano rozwiązanie z Pragi czeskiej, w konkursie przyjmowane są jednak... »

2008.04.22: Po co komu taka zatoka III

Do: Zarząd Transportu Miejskiego dotyczy: zatoki autobusowej na ulicy Koszykowej Nawiązując do pisma ZDM/DTOR/5512/1140/08 (odpowiedzi na pismo SRN/08410/01/MS ), które zostało przesłane państwu do wiadomości), z którego wynika że nie ma... »

2008.04.15: Po co komu taka zatoka II

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych W odpowiedzi na Państwa pismo nr SRN/08/0410/01/MS Zarząd Dróg Miejskich informuje, że opiniuje negatywnie propozycję likwidacji zatoki autobusowej przy ul.Koszykowej w rejonie skrzyżowania z ul... »

2008.04.10: Czy zmieniać układ linii na Powiślu i dlaczego tak?

Warszawa, 10.04.2008 Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych Odpowiadając na pismo SRN/08/0415/01/MS-HP z dnia 18.03.2008, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że ze względu na rozpoczęcie w niedługiej przyszłości budowy... »

2008.03.31: Samorządy Bielan proponują dowozowy autobus do metra

Publikujemy poniżej proponowany przez samorządy Bielan przebieg linii autobusowej, która zapewniłaby dojazd do stacji metra zarówno mieszkańcom, jak i studentom UKSW. - linia okrężna przecinająca trasę metra 2-krotnie (okolice stacji... »

2008.03.21: Futurologia czy po prostu przyszłość?

Kiedy dwa lata temu w Warszawie pojawił się pomysł uruchomienia kolejki nadziemnej Mister, większość z nas przywitała ten pomysł w uśmiechem politowania. To czysta nieekonomiczna futurologia - pomyślałem i ja. Zdziwiłem się zatem, gdy... »

2008.03.18: Ku lepszej obsłudze PKP Powiśle

Warszawa, 18 marca 2008 r. Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa dotyczy: linii autobusowych na obszarze Powiśla. Szanowni Państwo-- Na podstawie napływających do nas wniosków od użytkowników komunikacji... »

2008.03.17: Wiadukt nad Trasą AK zdobyty!

W sobotę 15 marca doczekaliśmy się uruchomienia przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad trasą AK. Upośledzony przez kilka lat węzeł przesiadkowy zyskał już prawie pełną sprawność. Do stuprocentowej brakuje jedynie zatrzymywania się... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-190 | Dodaj nowy