Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-97

2015.10.20: Czy posłowi wypada chwalić łamanie prawa?

Chodnik na ul. Dewajtis wybudowano w 2013 roku łamiąc przepisy , gwałcąc dobry smak estetyczny i nie dopełniając obowiązku oceny wpływu na obszar Natura 2000 . Skutki tych poczynań samorządy Bielan nazwały w piśmie do prezydent Warszawy... »

2015.10.01: Gdzie miałby zawracać autobus do UKSW?

Kiedy jesienią 2013 r. władze Bielan zaskoczyły mieszkańców budową chodnika, odpowiedzią na protesty było powtarzane jak mantra bezpieczeństwo pieszych . W tym samym czasie rektor UKSW nienasycony jedną daniną domagał się kolejnej... »

2015.05.30: Jak daleko stąd, jak blisko do UKSW

Kiedy przystankom „Dewajtis” przy Marymonckiej zmieniono nazwę na „UKSW”, przyczyn tej zmiany można się było tylko domyślać. Nie towarzyszyła jej żadna publiczna dyskusja czy konsultacje społeczne. Odsłonięcie kulis... »

2013.01.16: Czy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cierpi na amnezję?

Warszawa, dnia 16.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy z dnia 16... »

2010.12.31: Zbigniew Dubiel, Joanna Fabisiak i inni zasłużeni dla UKSW

W czasie uroczystości inauguracji Roku Akademickiego na UKSW wręczono medale osobom zasłużonym dla Uczelni. Odznaczenia przyznane zostały przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyróżnione zostały m.in. Hanna Gronkiewicz... »

2010.08.27: Co decydenci ustalili w/s dojazdu do UKSW 25.08.2010 r.?

Warszawa dn. 27.08.20l0 r. Notatka ze spotkania w dniu 25.08.2010r. w sprawie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji z inicjatywy Pana... »

2010.06.16: Bielańskich urzędników marzenia o chodniku

Warszawa, dn. 16.06.2010 r. Znak sprawy: UD-III-WIR-MOS-5541-3-9-09 Do: Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Na podstawie art. 127 § 3, w związku z art. 144 KPA, wnoszę o ponowne... »

2010.05.31: Jest alternatywa dla chodnika na ul. Dewajtis

Warszawa, dnia 31 maja 2010 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu... »

2010.04.08: Praworządność przedawniona przez prokuratora

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 1 Ds.273/07/II Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na treść pisma w sprawie o sygn. 1 DS. 273/07/11 dot. przekroczenia uprawnień przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... »

2010.01.20: RDOŚ negatywnie opiniuje chodnik na ul. Dewajtis

Warszawa, 20 stycznia 2010 r. Postanowienie Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody oraz art. 106 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy... »

2009.12.17: Rektor UKSW wciąż pragnie autobusu przez rezerwat

Do: Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent M. st. Warszawy Nasz Znak: DAZ-2100-32/09 Data: 17.12.2009r. Dotyczy: organizacja ruchu kołowego na ul. Dewajtis Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyraża wdzięczność... »

2009.08.18: O planach ograniczenia wjazdu samochodów do kompleksu na ul. Dewajtis

23 lipca 2009 r. Do: Sz. Pan ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego Szanowny Panie Rektorze! W piśmie z 17 kwietnia 2008 r. do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (znak: R... »

2009.07.02: Pseudomieszkańcy odpowiadają

W kwietniowych ,,Naszych Bielanach'' ukazało się stanowisko Samorządu Studentów UKSW na temat ulicy Dewajtis. Jego autor pisze, że ,,budowa chodnika została zablokowana przez protestujących pseudoekologów" . Mamy wrażenie, że chodzi o nas... »

2009.05.08: Prośba o wsparcie z odrobiną szyderstwa

Na łamach ostatniego numeru miesięcznika ,,Nasze Bielany'' ukazał się apel Samorządu Studentów UKSW. Przytaczamy poniżej jego tekst (z kilkoma wytłuszczeniami) razem ze zdaniem przewodnim redakcji NB. Budowa chodnika przy ul. Dewajtis Od... »

2009.04.06: Jak dzielnica Bielany dotuje UKSW

Warszawa, 6 kwietnia 2009 r. W odpowiedzi na zapytanie, dotyczące Porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy UKSW w Warszawie i Urzędem Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy , uprzejmie informuję, że w ramach realizacji porozumienia, do... »

2009.03.13: Kto inwestuje w rezerwacie na ul. Dewajtis?

Idąc południową ścieżką wzdłuż ul. Dewajtis od Marymonckiej natrafiamy na geodezyjne paliki wbite w grunt. Co tu zostało wytyczone? Przy skrzyżowaniu z Kamedulską naszym oczom ukazuje się wygrodzenie i pryzmy kostki brukowej. Kawałek dalej... »

2009.03.04: Autobus na ul. Dewajtis poczeka na połączenie z Wisłostradą

Warszawa, dnia 17.02.2009r. Do: Zielone Mazowsze Szanowny Panie Prezesie, W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie ul. Dewajtis , uprzejmie informuję, że w związku z licznymi postulatami Biuro Rozwoju Miasta przygotowało projekt zmian... »

2009.03.01: Jednostka samorządu czy prywatny folwark?

Warszawa, 14 lipca 2008 r. Do: Pan Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz potrzebom studentów, Dzielnica Bielany popiera stanowisko Uczelni... »

2009.02.22: Znajdą się pieniądze na połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą?

Minęło dopiero 5 tygodni od naszej pikiety na posiedzeniu Rady m.st. Warszawy połączonej z wręczeniem pisma do Rady , a już pojawił się pierwszy pozytywny efekt tego działania. Ogromna w tym zasługa naszego niezawodnego i -- można tak rzec... »

2009.02.07: ZTM o obsłudze autobusem UKSW przy ul. Dewajtis II

Warszawa, 7 października 2008 w sprawie obsługi kompleksu UKSW przy ul. Dewajtis za pomocą lokalnego transportu zbiorowego ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na na... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-97 | Dodaj nowy