Artykuły: 1-20 | 21-25

2017.06.27: KDS o wschodniej obwodnicy i tramwaju do Wilanowa

Drugie czerwcowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu poświęcone było zamknięciu dwóch ważnych spraw, które toczyły się w ostatnich miesiącach. Komisja przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie wschodniej części obwodnicy... »

2017.06.19: Uwagi do projektu tramwaju do Wilanowa

Do: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Nawiązując do projektu budowy trasy tramwajowej z Woli na Wilanów, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, powinna ona całościowo uwzględniać infrastrukturę pieszą i... »

2017.06.13: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wilanów

456 - Sto drzew dla Wilanowa Celem projektu jest posadzenie 100 dużych drzew w Wilanowie, szczególnie w obszarze z największym natężeniem ruchu samochodowego w Wilanowie, tj. okolica skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej... »

2016.05.21: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Wilanów

4. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów wzdłuż al. Rzeczypospolitej Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż al. Rzeczypospolitej. Wloty lokalnych... »

2016.04.26: Uwagi do projektów DDR przy Powsińskiej i Połczyńskiej

Jeszcze do środy można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji czterech projektów dróg dla rowerów: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/4-nowe-drogi-rowerowe-wola-i-bemowo-mokotow-i-wilanow-praga-polnoc-ochota . Poniżej nasze uwagi... »

2016.04.03: Ścieki w Potoku Służewieckim - znaleźliśmy źródła zanieczyszczeń

W piątek po raz drugi w ciągu tygodnia usłyszeliśmy ten sam alarm. Muzeum Pałac w Wilanowie postawiło na nogi służby odpowiedzialne za ochronę środowiska. Kolejny raz doszło do poważnego zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego. Ciek ten nie... »

2015.03.19: KDS opiniuje SIWZ tramwaju do Wilanowa

Tramwaje Warszawskie ponownie dały dobry przykład, konsultując projekt na najwcześniejszym możliwym etapie. We wtorek na Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu omawiana była specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) koncepcji... »

2014.09.07: Latarnie i płoty na drodze

Choć drogi dla rowerów wokół skrzyżowania Sobieskiego / Wilanowskiej / Rzeczypospolitej powstały niedawno, widać na nich kilka tradycyjnych warszawskich niedociągnięć. Wśród nich jest ustawianie przeszkód w skrajni drogi. Część z nich po... »

2014.09.03: Uwagi do projektu Nowokabackiej

Miasto planuje w najbliższych latach budowę ulicy Nowokabackiej łączącej Ursynów z Wilanowem na wysokości Lasu Kabackiego. Pierwsza wersja projektu zakłada przewymiarowaną jezdnię i drogę dla rowerów zmieniającą strony ulicy, jednak błędy... »

2014.06.18: Dalsze roszady na Orszady

Nawiązując do przeglądu infrastruktury rowerowej, który miał miejsce rok temu z udziałem przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej , proszę o informację na temat postępów prac w zakresie dopuszczenia... »

2014.03.10: Prawo Lewisa-Mogridge’a na Modlińskiej i Drewny

Jest to trzeci artykuł z cyklu zawierającego 6 tekstów. Przed lekturą warto zapoznać się ze wstępem oraz uwagami metodycznymi . Poprzednie artykuły opublikowano: - 10 lutego 2014 roku - o ulicy Wał Miedzeszyński . - 13 stycznia 2014 roku... »

2013.07.03: Szlakiem Wisły na południe

Z reguły piszemy na tej stronie o komunikacyjnym wykorzystaniu roweru, ale z okazji rozpoczęcia wakacji dla odmiany będzie rekreacyjnie. Niedawno wybrałem się na egzotyczne dla mnie południowe rubieże stolicy i zostałem mile zaskoczony... »

2013.03.12: Uwagi do projektu układu drogowego wokół CH Wilanów

Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. W nawiązaniu do spotkania 11 marca 2013 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego... »

2011.08.23: Transgraniczna współpraca między Wilanowem a Ursynowem

Ulica Orszady łącząca Ursynów i Wilanów przez skarpę została ponownie otwarta dla ruchu samochodowego. Nasze apele o uwzględnienie potrzeb niezmotoryzowanych nie pozostały jednak niewysłuchane. Obecnie nie jest to już ulica, a strefa... »

2011.03.24: Opinie do projektów Powstańców Śl., Prystora, Wojciechowskiego i Powsin-Zamość

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Warszawa, 2011.03.14. Dotyczy: Projektu trasy tramwajowej na ulicy Powstańców Śląskich wykonywanego przez Siblej. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt... »

2009.06.21: Cyklisto, wytęż wzrok

Po przerwie wracamy do cyklu Co poeta miał na myśli? Rowerzysto - wytęż wzrok i ustal przebieg drogi dla rowerów w Powsinie na skrzyżowaniu ulic Łukasza Drewny i Przekornej. Wskazówka: raczej należy zachować zdrowy rozsądek i nie... »

2009.05.06: Uwagi do projektu ul. Płaskowickiej Bis

Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Płaskowickiej Bis na odcinku od zachodniej granicy terenów Prokom do ul. Sobieskiego Bis autorstwa firmy BAKS S.A., postulujemy: 1. Doprojektować przejazd rowerowy przez wlot ul. Zdrowej po stronie... »

2009.04.03: Uwagi do projektu ścieżki Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza

- Wnioskujemy o uzupełnienie projektu o drogę rowerową po drugiej stronie jezdni. W przypadku braku miejsca, dopuszczalne jest zastosowanie po stronie wschodniej drogi jednokierunkowej. Ze względu na klasę drogi (GP), rozmieszczenie źródeł... »

2008.02.22: Uwagi do projektu skrzyżowania ul. Przyczółkowej i Vogla

1. Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Przyczółkowej jest jedną z głównych warszawskich tras. W wiosenne i letnie weekendy obserwowane jest na niej natężenie ruchu rowerowego ponad 3000 rowerzystów dziennie. Co więcej, trasa użytkowana jest nie... »

2007.08.22: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Przyczółkowej

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu dotyczących organizacji ruchu rowerowego: 1. W par. 13 ust. 1 pkt. 5 ścieżka rowerowa oznaczona na... »

Artykuły: 1-20 | 21-25 | Dodaj nowy