Artykuły: 1-20 | 21-31

2007.03.02: Społeczna komisja do spraw Wisły

2 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiego Odcinka Wisły (WOW). Podstawowym celem działania nowej komisji ma być pomoc w doprowadzeniu do opracowania kompleksowego, spójnego programu ochrony i... »

2006.10.26: Stop wycince Łęgów Wiślanych!

Planowana przez RZGW "dywanowa" wycinka łęgów nadwiślańskich zelektryzowała wielu warszawiaków. Przedstawiamy poniżej opnię i zaproszenie na spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu tym zamiarom. Zachęcamy wszystkich do aktywności w tej... »

2006.07.26: Opinia o nowej koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW

Do: Biuro Prac Inżynierskich, Warszawa. Dotyczy: koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW . Szanowni Państwo, Dziękujemy za przekazany do zaopiniowania projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej UKSW. Poniżej przedstawiamy uwagi naszego... »

2005.12.12: Na Młocinach śmieci nadal górą

2 sierpnia b.r. pochwaliliśmy Urząd Dzielnicy Bielany za ustawienie przy ul. Prozy barier zapobiegających wjazdowi samochodów. Było to jedno z niewielu działań, które w tym roku udało się mieszkańcom "wymęczyć" od urzędników. Zwróciliśmy... »

2003.03.11: Warszawskie lasy łęgowe zagrożone

Pierwsze poważniejsze uszczuplenia zasobów przyrodniczych praskich łęgów zaczęły się przy okazji budowy mostów Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego. Ponadto na terenie obecnie już nieczynnego Portu Praskiego (między mostem Śląsko... »

2002.02.12: Ocalmy łęgi wiślane!

Jest w Warszawie miejsce, w którym zapominamy, że jesteśmy w centrum metropolii. Szum drzew, śpiew ptaków, zielona oaza w sercu miasta, w której spotkać możemy bażanta, czaplę, a nawet bobra! Niestety jej dni mogą być policzone... Port... »

2001.07.20: Czy Port Praski będzie betonową pustynią?

W czerwcu 2000 namówiliśmy 836 osoby do złożenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego. Rok później część naszych postulatów uwzględniono. Ograniczono możliwość zabudowy i... »

2001.04.07: Porządki w Porcie Praskim

Spółka Port Praski, mimo iż zatrudnia ponad 100 osób, od lat nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania w czystości Portu Praskiego - jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Warszawie. Dlatego zniecierpliwieni tym stanem ekolodzy z... »

2000.03.20: Rada Warszawy o autobusach nocnych i Porcie Praskim

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wręczyło Radzie Warszawy ponad 6000 podpisów pod petycją za obowiązywaniem biletów okresowych w autobusach nocnych. Rozwiesiliśmy też transparenty i rozdaliśmy ulotki. Niestety wniosek radnych SLD - zbieżny... »

2000.02.22: Kaskado spływaj!

Fot. Ewa Sieniarska O 9:00 przed Urzędem Rady Ministrów spotkało się kilkadziesiąt osób z Klubu Gaja, Wędkarskiego Świata oraz innych organizacji ekologicznych i wędkarskich. Za pomocą bębnów, gwizdków, kołatek oraz megafonu zebrani... »

1999.11.10: Tymczasowe zjazdy z Mostu Świętokrzyskiego po stronie praskiej

Stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie projektowanych tymczasowych zjazdów z Mostu Świętokrzyskiego po stronie praskiej Organizacje ekologiczne od początku były przeciwne budowie tak zwanej Trasy Świętokrzyskiej. Nadal uważamy, że... »

Artykuły: 1-20 | 21-31 | Dodaj nowy