Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-151

2005.10.03: Pytania w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego

Zaniepokojeni mieszkańcy Bielan proszą o ustosunkowanie się Zarządu Dzielnicy Warszawa-Bielany do następujących kwestii związanych z ochroną Lasu Bielańskiego. Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o wydrukowanie poniższych pytań z... »

2005.10.02: Nie bierz do lasu spalin i hałasu

Nie bierz do lasu spalin i hałasu - brzmiało hasło niedzielnej akcji w Lesie Bielańskim, zorganizowanej przez okolicznych mieszkańców. Biegnąca przez środek rezerwatu ul. Dewajtis z roku na rok coraz bardziej przypomina Marszałkowską... »

2005.09.16: Zaproszenie na wernisaż i wystawę zdjęć zieleni

Od 16 września na stacji metra Świętokrzyska będzie można oglądać wystawę zdjęć zieleni miejskej z najpiękniejszych miast europejskich - Berlina, Barcelony, Amsterdamu, Pragi - zorganizowaną przez Zielone Mazowsze w ramach projektu "Co z... »

2005.09.15: Europejska zieleń miejska

Wiele miast europejskich poszczycić się może piękną i zadbaną zielenią. Cieszą one oko, a ponadto służą pozytywnym przykładem. Dlatego właśnie postanowiliśmy zilustrować przyświecające nam hasła fotografiami z kilku metropolii europejskich... »

2005.09.04: Społeczna wizytacja Kępy Potockiej

Plany władz Żoliborza dotyczące ulokowania nowoczesnego centrum sportowo-rekreacyjnego w parku na Kępie Potockiej nie znalazły uznania wśród mieszkańców Warszawy. Większość bywalców lubi go takim, jakim jest, choć dostrzega też potrzeby... »

2005.08.16: Co z tą Warszawą? Zgłoś się do akcji!

Zielone Mazowsze zaprasza do udziału w akcji edukacyjnej "Co z tą Warszawą?". Celem naszego projektu jest zmiana stanu zieleni publicznej w Warszawie. Dzięki kilku modelowym realizacjom chcemy rozpowszechnić ciekawe sposoby kształtowania... »

2005.08.10: List otwarty i apel w sprawie Lasu Bielańskiego

Grupa mieszkańców Bielan i miłośników Lasu Bielańskiego apeluje o poparcie postulatów jego skuteczniejszej ochrony. 9 sierpnia skierowaliśmy w tej sprawie list otwarty do Prezydenta Warszawy (patrz niżej), poparty przez 309 osób... »

2005.08.02: Rowery - tak, śmieciarki - nie

Po wieloletnim oczekiwaniu i nieudanych interwencjach mieszkańcom Bielan udało się przekonać Urząd Dzielnicy do ustawienia przy ul. Prozy barier zapobiegających wjazdowi samochodów. Sukces to niezbyt spektakularny i oszałamiający, ale... »

2005.05.05: Spotkanie w sprawie środowiska Bielan - czy przyniesie poprawę?

7 kwietnia 2005 r. odbyło się zorganizowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy spotkanie na temat skuteczniejszej ochrony środowiska na Bielanach. Doszło do niego w następstwie listu otwartego mieszkańców do prezydenta Lecha... »

2005.03.19: Spotkanie z filmem przyrodniczym

Zapraszamy na kolejne spotkanie otwarte Klubu Dyskusyjnego Zielonego Mazowsza. Tym razem pokażemy dwa filmy: "Dzikie Karpaty" oraz "Nie wolno wycinać starych drzew". Obydwa poruszają problemy rabunkowej gospodarki leśnej oraz turystyki w... »

2005.02.01: List otwarty w sprawie ochrony środowiska na terenie Bielan

Od: mieszkańcy Warszawy. Do: prezydent Lech Kaczyński. Szanowny Panie Prezydencie, Od kilku lat obserwujemy z niepokojem negatywne zjawiska zagrażające środowisku naturalnemu na terenie Bielan i brak skutecznych działań zapobiegawczych ze... »

2005.01.26: Uwagi do bielańskiego odcinka metra

Do: Metro Warszawskie Sp.z o.o., ul. Wilczy Dół 5, Warszawa. Szanowni Państwo, W związku z prowadzonymi przez Metro Warszawskie konsultacjami dot. bielańskiego odcinka metra, stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" zgłasza następujące wnioski:... »

2002.03.11: Złota Piła dla burmistrza Białołęki

W ramach pierwszego stołecznego konkursu "ZŁOTA PIŁA" Federacja Zielonych wręczyła Panom Krzysztofowi Jeżowi (wiceburmistrzowi gminy Warszawa Białołęka) i Jerzemu Smoczyńskiemu (burmistrzowi) nagrodę główną za szczególne osiągnięcia w... »

2002.01.12: Gramy w zielone

Cieszy nas, że Gazeta Stołeczna z takim zaangażowaniem zajmuje się tematem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla centralnego obszaru Warszawy - czyli tzw. planem... »

2002.01.12: Wnioski do ustaleń wiążących - zieleń miejska

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", działając w interesie społecznym i w ramach swoich celów statutowych, składa niniejszym wnioski do tzw. ustaleń wiążących dla Śródmieścia. Przy ich formułowaniu kierowaliśmy się troską o zachowanie i... »

2001.12.09: Ratujmy parki przed zagładą

Parki kwitną życiem. Spotykają się tam zakochani. Mieszkańcy i turyści mogą odpocząć i porozmawiać. Tereny zielone są pełne dzikiego życia: kwiatów, drzew, owadów i wszelkich innych istot. Drzewa dają nam wszystkim tlen do oddychania i... »

2001.11.28: Ścieżki rowerowe w parkach

W Warszawie uprawia się haniebny proceder budowania ścieżek rowerowych przez parki. Betonuje się zieleń rzekomo w imię ekologicznego transportu. W Parku im. Szymańskiego na Woli powstała sieć tras dla cyklistów. Są tam rowerowe... »

2001.03.27: List w sprawie dróg dla rowerów i ochrony środowiska leśnego na Bielanach

Urząd Gminy Warszawa Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa. Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić się do Urzędu z postulatami dotyczącymi dróg rowerowych i ochrony środowiska leśnego. Ponad 2 lata temu, w piśmie złożonym w... »

2001.02.12: Ustalenia wiążące a zieleń Warszawy

Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego to ekstremalnie ważny dokument, praktycznie plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnej formie jest on nie do przyjęcia. W zakresie ochrony... »

2000.12.27: Sady Żoliborskie bardziej zielone

Zarząd Gminy Centrum uwzględnił grupę 78 zebranych przez Zielone Mazowsze protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Sady Żoliborskie. Przed zabudową zostało ocalone boisko, fragment zabytkowych fortyfikacji i... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-151 | Dodaj nowy