Zmiany wprowadzone


Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

$h=Konserwator kontra rowerowa alternatywa dla Puławskiej
$k=mokotów, rowery, budżet partycypacyjny
$a=Maciej Sulmicki
$d=2017.01.10
$z=0
$o=
$b=3246

#BP2016 wciąż czeka na realizację w 2017


bp-156-mokotow_b-pulawska.jpg
W 2015 r. w ramach budżetu partycypacyjnego wybrany do realizacji został projekt mający stworzyć alternatywną trasę rowerową dla Puławskiej [[bp2016.mokotow]].

bp2016_pulawska_skz-171-1.jpg
Aby rowerzyści mogli zjechać z Puławskiej możliwie najwcześniej, trasa miała zaczynać się na ul. Morskie Oko...

bp2016_pulawska_skz-171-2.jpg
...by następnie skręcić na szerokie i zazwyczaj pustawe alejki parku Szustrów.

bp2016_pulawska_skz-171-3.jpg
W projekcie przewidziano zarówno nową nawierzchnię trasy rowerowej, prowadzącej dalej do ulicy Smetany (w tle), jak i remont nawierzchni chodników.

bp2016_pulawska_skz-171-5.jpg
Analogiczne zmiany miały zostać wprowadzone w parku Morskie Oko.

bp2016_pulawska_skz-171-6.jpg
Również w tym przypadku miała powstać wydzielona droga rowerowa, aby uniknąć konfliktów z pieszymi. Przy okazji wyremontowane zostałyby wysłużone nawierzchnie ciągów pieszych.

Niestety, okazało się, że realizacji projektu w tym zakresie sprzeciwia się stołeczny konserwator zabytków. Od trzech miesięcy, mimo upomnień, nie odpowiedział przy tym na prośbę o ustosunkowanie się do problemu (pismo poniżej). Tymczasem zgodnie z zasadami budżetu partycypacyjnego, projekt powinien zostać w całości zrealizowany w zeszłym roku.

#Pismo do Stołecznego Konserwatora Zabytków

Warszawa, 14 X 2016 r.

w zeszłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji wybrany
został projekt "Rowerowa i piesza alternatywa dla Puławskiej - od
Morskiego Oka po plac Unii". Pod względem liczby oddanych nań głosów
zajął piąte miejsce spośród ponad pięćdziesięciu projektów złożonych w
tym rejonie Mokotowa. Projekt przewidywał wykorzystanie wykorzystanie
istniejących ciągów komunikacyjnych, tak by zapewnić bezpieczną i
wygodną alternatywę dla rowerzystów względem nieprzyjaznej i
niebezpiecznej Puławskiej (na samym odcinku ul. Morskie Oko-Dworkowa w
l. 2011-2014 policja odnotowała 5 zdarzeń z udziałem rowerzystów).

Istotnym elementem projektu było dostosowanie ciągów komunikacyjnych w
parku Szustrów do potrzeb obu korzystających z nich grup: pieszych i
rowerzystów. Analogicznie przystosowane miały być ciągi w parku
Morskie Oko. Zmiany miały dotyczyć przede wszystkim naprawy
nawierzchni chodników oraz uzupełnienia ich o przestrzeń dla
rowerzystów w miejscach, gdzie zachodzi ryzyko konfliktów z pieszymi.
W praktyce, ciągi te już teraz wykorzystywane są przez obie te grupy.
Projekt pozwoliłby więc przede wszystkim uporządkować przestrzeń, tak
by mogła być lepiej wykorzystywana przez mieszkańców, równocześnie
przyczyniając się do poprawy estetyki parku poprzez wymianę
nawierzchni.

Z zaskoczeniem przyjąłem zatem informację, że Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków nie zgadza się na wdrożenie projektu w zakresie,
w jakim dotyczy on przestrzeni parkowej. Proszę o ponowne przyjrzenie
się sprawie, biorąc pod uwagę, że projekt przewiduje działania służące
jedynie poprawie zarówno estetyki jak i funkcjonalności parków, nie
ingerując w żaden sposób w istniejący układ alejek.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.