Zmiany wprowadzone

$h=Emisja spalin (rzadko) kontrolowana
$k=transport, pm10, autostraty
$a=Paweł Domański, S. Sikorski, Maciej Sulmicki
$d=2016.12.15
$z=0
$o=
$b=

trasa_ak-159-0277.jpg
Jak często samochody poruszające się po naszych drogach są kontrolowane pod kątem emisji spalin? I czy mogłyby być kontrolowane nieco częściej?

#Mniej niż 1 kontrola dziennie

Przedstawiam informacje jaką uzyskałem od WRD na moje zapytanie o ilość kontroli pojazdów pod kątem emisji spalin. Myślałem, że Policja kontroluje pojazdy przynajmniej w liczbie kilkadziesiąt dziennie, a tu wychodzi średnio niecała kontrola dziennie!

Paweł Domański

#2016.10.24: Informacja Komendy Wojewódzkiej Policji

Od: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP Radom.

W odpowiedzi na Pana pytanie dot. wykorzystania pojazdów ETDiE [Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii - przyp. red.] w 2015 roku uprzejmie informuję, że na terenie garnizonu mazowieckiego jest 4 pojazdy specjalistyczne, które są wykorzystywane do badania spalin.

W 2015 roku policjanci przy wykorzystaniu tych pojazdów przebadali 329 samochodów i ujawnili 70 uchybień wynikających z przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji spalin.

z upoważnienia S. Sikorski

#2016.12.02: Wystąpienie Zielonego Mazowsza

ZM-16-0724-01-MS

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Do wiadomości: Komenda Stołeczna Policji.

Szanowna Pani Prezydent,

Warszawa nieustannie boryka się z problemem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Jest to w dużej mierze efekt emisji komunikacyjnej, czyli generowanej przez ruch drogowy, zwłaszcza w obszarze śródmiejskim. Równocześnie praktycznie brak jest działań służących kontroli emisji z tego źródła.

Według informacji przytoczonych w artykule Gazety Stołecznej pt. <q>Zaciągamy się bez filtra. Silniki Diesla z wyciętymi filtrami DPF zatruwają powietrze w Warszawie</q>, przez półtora roku (cały 2015 r. i pierwsze półrocze 2016 r.) w Warszawie i okolicznych powiatach zatrzymano łącznie 300 dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu naruszenia wymagań ochrony środowiska. Nie wiadomo, ile za wycięty filtr cząstek stałych. Tymczasem w Rzeszowie (mieście o ponadddwunastokrotnie mniejszej liczbie pojazdów) przez 10 miesięcy zabrano ponad 100 dowodów rejestracyjnych na skutek kontroli emisji dymomierzem zakupionym przez lokalny samorząd. Norm emisji nie spełniała ponad połowa kontrolowanych.

W związku z powyższym, proszę o podjęcie współpracy z Komendą Stołeczną Policji, np. poprzez uruchomienie wspólnych patroli policji i straży miejskiej, których jedynym zadaniem będzie kontrola emisji spalin przez pojazdy, wykonywana przez cały dzień. Liczba takich patroli powinna zostać dostosowana do liczby przyrządów posiadanych przez KSP.

Z poważaniem

dr Maciej Sulmicki
<br/>Prezes

##Odpowiedź

[[kontrola_spalin_odp-171]]Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.