Zmiany wprowadzone

$h=Czy wypadku na torach przy ul. Marymonckiej można było uniknąć?
$k=zdm, tramwaje, piesi, bezpieczeństwo, bielanybielany, listy
$a=Marcin Jackowski
$d=2017.07.30
$z=0
$o=
$b=

marymoncka_wypadek_tram.jpg
W niedzielę 30 lipca na ul. Marymonckiej przy Szpitalu Bielańskim tram­wa­j zabił kobie­tę przechodzącą przez torowisko.

marymoncka_na_dziko_przez_torowisko.jpg
Ofiara przekraczała tory tak jak mężczyzna widoczny na tym zdjęciu z jesieni 2014 r., wychodzący z Lasu Bielańskiego...

marymoncka_brak_chodnika_awf_016.jpg
...ścieżką wzdłuż ogrodzenia AWF dochodzącą do torów tramwajowych. W jej przedłużeniu nie ma niestety przejścia dla pieszych. Nie chcąc nakładać drogi przez wąwóz Potoku Bielańskiego do ul. Dewajtis wiele osób ryzykuje mandatem i upadkiem na skutek potknięcia się o szynę.

<b>O wyznaczenie w tym miejscu przejścia zwróciłem się do ZDM trzy lata temu, kiedy prowadzone na szeroką skalę prace dawały ku temu doskonałą okazję.</b> Treść wniosku znajduje się poniżej.

marymoncka_furtka_awf.jpg
Postulowałem także wytyczenie drugiego, jeszcze bardziej potrzebnego przejścia &#8211; w osi bardzo uczęszczanej furtki w ogrodzeniu AWF.

marymoncka_brak_chodnika_awf_006.jpg
Zwróciłem też uwagę na aż nadto widoczną potrzebę poprawy warunków ruchu pieszego między tą furtką a peronem przystanku tramwajowego przy Szpitalu Bielańskim.

Na odpowiedź czekałem 3 miesiące. Z-ca dyrektora Michał Trzciński napisał w niej, że ZDM dokona analizy postulatów po zakończeniu realizacji kolektora i modernizacji systemu sterowania ruchem tramwajów. Czy to nastąpiło i z jakim skutkiem? Nie wiem, gdyż nie otrzymałem potem żadnych pism w sprawie. Brak jakichkolwiek zmian w terenie pozwala jednak przypuszczać, że nie miała ona dalszego ciągu.

marymoncka_wizja_przejscia.jpg
Być może, gdyby przejście przy leśnej ścieżce wykonano razem z krótkim wygrodzeniem kierującym pieszego twarzą do nadjeżdżających tramwajów i wycięto krzaki ograniczające widoczność, nie doszłoby do tej tragedii.

marymoncka_brak_chodnika_awf_001.jpg
Czy władze miasta dostrzegą ewidentny brak trzech przejść dla pieszych przez tory między pętlą Twardowska a ul. Dewajtis?

zakaz_chodzenia_przez_torowisko.jpg
Czy wzorem PKP [[pkp_plk_odmowa-091]] [[zbs84-dzikie_przejscia]] odpowiedzialność za bezpieczeństwo będzie nadal przerzucana na pieszych?

Czy doczekamy kiedyś takiego nastawienia urzędów, w którym potrzeby zmian, które można i powinno się wykonać przy okazji różnych remontów, będą analizowane z wyprzedzeniem i uwzględniane w planach i projektach, a nie odkładane na niewiadomo kiedy?


#Pismo do ZDM z 20.08.2014 r.

Do: Pani Grażyna Lendzion<br />
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Szanowna Pani!

Zwracam się z prośbą o wykonanie następujących udogodnień dla pieszych przy ul. Marymonckiej:

1. przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe w osi furtki w ogrodzeniu AWF pomiędzy słupami trakcyjnymi 34-315 i 32-315, na płn-zach od pętli Twardowska;

2. chodnik łączący w/w furtkę w ogrodzeniu AWF z peronem przystanku tramwajowego Szpital Bielański;

3. przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe w osi ścieżki leśnej przylegającej do ogrodzenia AWF, prostopadłej do torowiska tramwajowego, pomiędzy słupami trakcyjnymi 2-316 i 4-316.

##Uzasadnienie

Za realizacją powyższego wniosku przemawiają następujące względy:

1. Widoczne na co dzień duże zapotrzebowanie społeczne na dojście pomiędzy przystankiem Szpital Bielański a furtką AWF (zdjęcia w załączeniu). Obecne warunki są niedostateczne, zwłaszcza dla osób starszych czy inwalidów. Korzystający ze ścieżki nie są chronieni w wystarczającym stopniu.

2. Zagrożenie pieszych przechodzących przez torowisko upadkiem na skutek potknięcia się o szynę lub tłuczeń. Ucywilizowane przejścia wyeliminują to ryzyko. Ponadto piesi narażają się na zarzut przechodzenia w sposób niedozwolony, więc przejścia powinny być zalegalizowane i oznakowane.

3. Zapisy obowiązującej strategii transportowej Warszawy nakazujące poprawiać warunki ruchu pieszego i dostępność przystanków transportu zbiorowego, co czyni go bardziej atrakcyjnym.

Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem<br />
Marcin Jackowski

Do wiadomości:<br />
1. Tramwaje Warszawskie<br />
2. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej<br />
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

W załączeniu: dwa zdjęcia

##Załącznik &#8211; dokumentacja fotograficzna

marymoncka_brak_chodnika_awf_014.jpg
Fot. 1 Osoba przechodząca przez torowisko i dwie osoby idące od przystanku do AWF

marymoncka_brak_chodnika_awf_010.jpg
Fot. 2 Trzy osoby idące do przystanku między torowiskiem a płotem AWF

#Odpowiedź ZDM

Warszawa, 19.11.2014 r.

ZDM-ZUWD/G-KPA-5541-177-4-14

Dotyczy: udogodnień dla pieszych w pasie drogowym ul. Marymonckiej.

Odpowiadając na Pana wiadomość uprzejmie informuję, że w chwili obecnej na zlecenie Tramwajów Warszawskich opracowywana jest dokumentacja związana z modernizacją systemu sterowania ruchem tramwajów w ciągu ul. Marymonckiej. Przedmiotowy projekt obejmuje m.in. zmianę lokalizacji następujących przystanków tramwajowych:<br />
1. Przy Agorze 03,<br />
2. Las Bielański 03,<br />
3. Las Bielański 04,<br />
4. Szpital Bielański 03,<br />
5. Twardowska 01.

Informuję, że w chwili obecnej w pasie drogowym ul. Marymonckiej trwają roboty budowlane związane z budową Kolektora Burakowskiego BIS, które powodują utrudnienia zarówno w ruchu drogowym, jaki i w ruchu pieszym. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Wobec powyższego po zakończeniu realizacji ww. projektów Zarząd Dróg Miejskiej dokona analizy Pana postulatów.

Z-ca Dyrektora<br />
Michał Trzciński

Do wiadomości:<br />
1. tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl<br />
2. drogownictwo@um.warszawa.pl<br />
3. ZTOR/wm

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.