Zmiany wprowadzone

$h=Bubel z prawdziwego zdarzenia
$k=zmid, most północny, sciezki, bielany, srn.stanowiska
$a=Marcin Jackowski
$d=2017.06.13
$z=0
$o=
$b=

#Polemika z tekstami Gazety Stołecznej

most_polnocny-12a-0637.jpg
W czerwcu dwukrotnie pojawiła się na łamach ,,Gazety Stołecznej" w tekstach Krzysztofa Śmietany wzmianka o progach zwalniających na drodze rowerowej wzdłuż trasy mostu Północnego na Młocinach. Użyte w obu tekstach określenie <q><b>próg zwalniający z prawdziwego zdarzenia</b></q> sugeruje, że mamy do czynienia z czymś pozytywnym &#8211; przemyślanym, pożytecznym i dobrze wykonanym. Niestety, wprowadza ono w błąd, gdyż jest wręcz przeciwnie.

Po pierwsze &#8211; trudno się zgodzić, że ZMID wykonał te progi <q>w trosce o bezpieczeństwo samych cyklistów</q>. Gdyby rzeczywiście traktował je poważnie, poprowadziłby przejazd grzbietem płytowego progu spowalniającego, aby to kierowcy, a nie cykliści musieli zwolnić. Takie rozwiązanie postulowało nasze stowarzyszenie opiniując inwestycję, co ZMID niestety zignorował jak i wiele innych wniosków [[swiderska-12a]]. Trudno nazwać troską o cyklistów typowy przejaw przerzucania na nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zamiast obarczenia nią zmotoryzowanych, którzy kierują pojazdem mogącym zabić i (jak wynika ze statystyk) powodują większość wypadków z udziałem rowerzystów.

Wszelkie wątpliwości na temat tego, kto komu powinien w tym miejscu ustąpić pierwszeństwa, rozwiewa hierarchia układu drogowego. To droga rowerowa &#8211; równoległa do Trasy Mostu Północnego i będąca jej częścią &#8211; powinna mieć tam priorytet nad prostopadłą do TMP boczną ulicą lokalna. Chyba że uznajemy, że ruch rowerowy nie podlega żadnym prawom i można go szykanować i dowolnie podporządkowywać motoryzacji.

raised_cycle_crossing_houten.jpg
Przejawem troski o bezpieczeństwo cyklistów byłoby fizyczne wyniesienie [[bezpieczne_przejazdy-157]] i oznakowanie przejazdu rowerowego np. tak, jak na tym zdjęciu z Holandii.

Po drugie &#8211; progi wykonane przez ZMID nie mają podstaw prawnych. O ile zasady stosowania i geometria progów <u>na jezdniach</u> są w miarę dobrze opisane we właściwych rozporządzeniach, o tyle żadne z nich nie przewiduje takich elementów na drogach rowerowych. Omawiane progi to zatem radosna twórczość projektanta za przyzwoleniem inwestora:<br />
&#9632; wykonane z nieprzepisowej kostki, <br />
&#9632; zbyt strome, <br />
&#9632; umieszczone zbytza blisko siebie, <br />
&#9632; pozbawione oznakowania pionowego,<br />
&#9632; zlokalizowane na łuku i<br />
&#9632; zbyt blisko skrzyżowania. <br />
Jadący szybko cyklista nieświadom czyhającego utrudnienia może na nimgo nie zauważyć, uszkodzić rower, przewrócić się i doznać urazu. Zamiast je reklamować, należy jak najszybciej zlikwidować to kuriozum, co zresztą wpisano w protokole z przeglądu infrastruktury rowerowej Trasy Mostu Północnego [[most_polnocny_protokol-145]].


#Zobacz też

Komentowane teksty

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21928954,ustap-pieszemu.html

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21947752,rowerzysto-szanuj-pieszych-na-drogach-brakuje-szacunku-dla.html

Jak ZMID traktował ruch rowerowy planując TMP
[[trasa_mostu_polnocnego-098-zmid]]
[[trasa_mostu_polnocnego-099]]

I jak później zrobił na złość cyklistom:

Rowerem wzdłuż Trasy Mostu Północnego na Młocinach [[trasa_mostu_polnocnego-12a-w]]

Zaginiony próg spowalniający na przejeździe przez Świderską: [[swiderska-12a]]

Rowerowe niedoróbki na Trasie Mostu Północnego: [[most_polnocny-12a]]

Co udało się poprawić na odcinku od Modlińskiej do Marymonckiej?
[[trasa_mostu_polnocnego-12a-e]]

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.