Zmiany wprowadzone

$h=I etap Programu Rozwoju Tras Rowerowych - 70% tras opóźnionych
$k=warszawa, ścieżki, raporty
$a=Aleksander Buczyński
$d=2017.04.06
$z=0
$o=
$b=2960

<b>Z zaplanowanych w 2013 r. tras rowerowych dla Warszawy mniej niż jedna trzecia powstała w terminie.</b>

#Warszawa ma Program?

W 2013 r. opracowany został na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego przez firmę Transeko Program<q>Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 20202020</q> [[program_rowerowy-13b]] (dalej Program). Zaplanowane w nim inwestycje zostały podzielone na 3 etapy, z którym pierwszy miał się zakończyć w 2016 r. Z ciekawości sprawdziłem, co z tego etapu zostało zrealizowane.

okopowa-144-5935k.jpg
Okopowa - jedna z ulic, przy której według Programu droga dla rowerów miała powstać do 2016 r. Pierwszy projekt budowlany tej ścieżki był gotowy już w 1998 r. [[zdm-996]]

#Zadania planowane i zrealizowane

Tabela przedstawia zadania uwzględnione w I etapie Programu, zakres planowany, oraz zakres faktycznie zrealizowany do końca 2016 r.

Zadanie | ulica / odcinek | długość wg Programu [km] | długość wykonana [km] | w budowie [km] (kwiecień 2017) | uwagi
1E | al. Wilanowska (Rzymowskiego - Sikorskiego) | 3,0 | 0,0 | |
2D | Pole Mokotowskie | 1,0 | 0,0 | 1 | budowa rozpoczęta w marcu 2017
3C | Modlińska (Płochocińska - Kowalczyka) | 1,0 | 0,0 | |
3D | Jagiellońska (S-8 - rondo Starzyńskiego) | 2,9 | 0,0 | |
4D | Polna (pl. Politechniki - rondo Jazdy Polskiej) | 0,3 | 0,3 | |
5A | Wysockiego (Trasa AK - Matki Teresy) | 1,5 | 1,5 | |
6A | Głębocka (Toruńska - CH Targówek) | 0,5 | 0,0 | |
6B | Św. Wincentego (Kondratowicza - Matki Teresy) | 0,8 | 0,0 | |
7A | Wybrzeże Helskie (most Gdański - Ratuszowa) | 1,0 | 0,0 | |
7D | Wał Miedzeszyński (most Łazienkowski - Wersalska) | 0,6 | 0,0 | |
8A | Okopowa (rondo Radosława - Niska) | 0,6 | 0,0 | |
8B | Okopowa - Towarowa (Anielewicza - al. Jerozolimskie) | 2,3 | 0,0 | |
8D | Żwirki i Wigury (Wawelska - 17 Stycznia) | 4,1 | 1,8 | 2,3 | kontynuacja budowy w przygotowaniu
10B | Włościańska - Słowackiego (Żelazowska - Popiełuszki/S) | 0,6 | 0,0 | |
10C | Słowackiego (Włościańska - Popiełuszki/N) | 0,3 | 0,2 | |
11E | Andersa (Dawidowskiego - Anielewicza) | 0,7 | 0,0 | |
11G | Marszałkowska (Królewska - al. Jerozolimskie) | 1,1 | 0,4 | |
12B | Wybrzeże Gdyńskie (Krasińskiego - most Gdański / W) | 1,6 | 0,0 | 1,4 | w budowie
12C | Czerniakowska (most Łazienkowski - Zaruskiego) | 0,5 | 0,5 | |
14A | Słomińskiego (Inflancka - zjazd) | 0,2 | 0,2 | |
14B | Słomińskiego (Bonifraterska - Wenedów) | 0,9 | 0,9 | |
14C | Starzyńskiego (Namysłowska - 11 Listopada) | 0,6 | 0,0 | |
14D | Bonifraterska (Słomińskiego - Międzyparkowa) | 0,3 | 0,3 | |
14D | Krajewskiego | 1,1 | 0,0 | |
16D | al. Solidarności (Okopowa - al. JP2) | 1,1 | 0,0 | |
16J | Radzymińska (Skargi - Gorzykowska) | 0,1 | 0,1 | | błąd w Programie - odcinek zrealizowany w 2011 r.
16K | Radzymińska (Karkonoszy - Koniczynowa) | 0,5 | 0,0 | |
19B | al. Jerozolimskie (Łopuszańska - WKD) | 0,1 | 0,0 | |
19C | al. Jerozolimskie (WKD - Mszczonowska) | 0,2 | 0,0 | |
19D | rondo Zesłańców Syberyjskich | 0,1 | 0,0 | |
19E | al. Jerozolimskie (Grzymały - pl. Zawiszy) | 1,3 | 0,4 | 0,9 | podpisana umowa na wykonanie brakującego odcinka
19F | al. Waszyngtona (Galijska - Wiatraczna) | 2,2 | 0,0 | |
19G | al. Zieleniecka (str. E) | 1,0 | 0,0 | |
20B | al. Krakowska - Grójecka (1 Sierpnia - Banacha) | 1,7 | 0,6 | |
22B | Wawelska (Raszyńska - al. Niepodległości) | 1,1 | 0,0 | |
22F | al. Stanów Zjednoczonych - Ostrobramska (Wał Miedzeszyński - Fieldorfa) | 7,4 | 6,5 | |
23A | Rzymowskiego | 1,1 | 1,1 | |
25A | Żeromskiego (Reymonta - Duracza) | 1,4 | 0,0 | |
27A | Bazyliańska - Kondratowicza (Wysockiego - Łabiszyńska) | 1,7 | 0,6 | |
28A | Łabiszyńska (Toruńska - Kondratowicza) | 1,3 | 0,0 | |
28A | Rembielińska (Toruńska - Kondratowicza) | 0,4 | 0,0 | |
29B | Woronicza | 1,6 | 0,0 | | w rozdziale 7 Programu mylnie opisane jako 29A
38A | Wiśniowa | 0,3 | 0,0 | |
38A | Kazimierzowska (Rakowiecka - Narbutta) | 0,3 | 0,3 | |
38A | Kazimierzowska - Krasickiego (Narbutta - Woronicza) | 1,9 | 0,0 | |
39A | Krasińskiego (Broniewskiego - pl. Wilsona) | 1,0 | 0,4 | |
39B | Krasińskiego (pl. Wilsona - Wybrzeże Gdyńskie) | 1,4 | 1,0 | |
42A | Orląt Lwowskich | 1,0 | 0,0 | | planowana zamiana drogi dla rowerów w chodnik
| <b>RAZEM</b> | <b>57,7</b> | <b>17,1</b> | <b>5,6</b> | wg Programu w I etapie planowano 57,5 a nie 57,7 km - różnica wynika prawdopodobnie z zaokrągleń
| | | <b>30%</b> | <b>10%</b> |

W terminie do końca 2016 r. zrealizowano lub zmodernizowano ok. 30% zaplanowanej długości tras rowerowych z I etapu Programu. Na wiosnę 2017 r. rozpoczęto budowę kolejnych 10%, więc można spodziewać się ich ukończenia w tym sezonie budowlanym. Dla pozostałych 60% opóźnienie przekroczy prawdopodobnie rok.

##Program a budżet partycypacyjny

Z 17 wykonanych w całości lub częściowo zadań, 4 zostały zrealizowane dzięki budżetowi partycypacyjnemu [[budzet_partycypacyjny-147]]. Jest też 5 zadań z I etapu, które nie doczekały się realizacji, mimo że również zostały wybrane w budżecie partycypacyjnym i uzyskały w ten sposób dodatkowe finansowanie (Andersa, Marszałkowska, Towarowa, Woronicza, Żeromskiego). Dla porządku należy zaznaczyć, że dzięki budżetowi partycypacyjnemu zostało zrealizowanych także kilka odcinków, które w Programie były planowane na późniejsze etapy (np. kontraruch na Emilii Plater).

#Mapa

prtr_2020-realizacja_i_etapu.jpg
Niezrealizowane w terminie trasy z I etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy, które powinny były powstać do 2016 r. Na mapie uwzględniono jedynie zaległości z Programu, nie uwzględniono zaległości z budżetu partycypacyjnego [[budzet_partycypacyjny-171-zaleglosci]] czy zadań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (np. droga dla rowerów wzdłuż ul. Leszno).

#Komentarz

Opracowany w 2013 r. Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy nie był szczególnie ambitny [[program_rowerowy-13b]]. Nie gwarantował ukończenia do 2020 r. żadnego spójnego ciągu północ - południe przez centrum. Nie ruszał tematów trudnych, taki jak most Poniatowskiego, śródmiejski odcinek Al. Jerozolimskich czy tunel trasy W-Z. Nie przewidywał żadnych <q>rowerostrad</q> - bezkolizyjnych tras rowerowych prowadzących niezależnie od układu drogowego, które obecnie budują duże miasta europejskie. Cały Program został rozciągnięty aż na 7 lat. Mimo to I etap został zrealizowany zaledwie w 30%.

Gdy mówimy o zaległościach w realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego [[budzet_partycypacyjny-171-zaleglosci]], słyszymy często że odpowiada za to nieuwzględnienie przez projektodawców tego czy owego, niedoszacowanie kosztów. Albo zbyt krótki czas na realizację - rok, a właściwie półtora od głosowania. Tymczasem Program Rozwoju Tras Rowerowych przygotowali, uzgadniali i odbierali profesjonaliści, a na realizację I etapu były 3 lata. Nie pomogło.

#Zobacz także

Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020:

http://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/program_rozwoju_tras_rowerowych.pdf

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.