Zmiany wprowadzone


Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

$h=Uwagi do projektu infrastruktury rowerowej przy ul. Anielewicza
$k=wola, śródmieście, audyt
$a=Aleksander BuczyńskiBuczyński, Maciej Sulmicki
$d=2016.12.20
$z=0
$o=
$b=535

#Pismo ZM-16-0725-01-AB z 20 XII 2016 r.

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu infrastruktury rowerowej na ul. Anielewicza, przesyłam następujące uwagi.

##Uwagi ogólne:

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Anielewicza nie jest zadaniem priorytetowym, biorąc pod uwagę niewielkie natężenie ruchu i dobre warunki jazdy rowerem na zasadach ogólnych. Wszystkie trzy przedstawione do konsultacji warianty nie zapewniają dogodnych warunków ruchu rowerowego, a jednocześnie generują konflikty, przewidując likwidację miejsc parkingowych lub terenów zielonych.

W związku z tym inwestycja powinna zostać ograniczona do:

- odcinka DDR na skwerze Brandta (od istniejącej DDR do Karmelickiej);

- małego ronda na skrzyżowania Anielewicza / Karmelicka (z włączeniem DDR ze skweru jako dodatkowego 5. wlotu);

- zwężenia wylotu Anielewicza na skrzyżowaniu z al. JP2 do 1 pasa ruchu, ewentualnie wyznaczenie na skrzyżowaniu kompletu przejazdów;

- analogicznie na skrzyżowaniu ze Smoczą, ewentualnie zamiana sygnalizacji na rondo;

- ograniczenia promieni łuków jezdni na skrzyżowaniach i zabudowy powierzchni wyłączonej z ruchu na skrzyżowaniu z Okopową;

- ewentualnie pasów filtrujących na skrzyżowaniach z sygnalizacją.

##Uwagi szczegółowe:

<b>Wariant I (z wydzieloną drogą dla rowerów):</b>

- DDR prowadzi przez nieoznaczony na projekcie przystanek autobusowy przy al. Jana Pawła II;

- DDR niepotrzebnie dwukrotnie przecina chodnik na odcinku od alei Sendlerowej do Karmelickiej (DDR i przejazd rowerowy powinny być konsekwentnie prowadzone po północnej stronie chodnika);

- przy al. Jana Pawła II brakuje kompletu przejazdów;

- niepotrzebne są przejazdy w ciągu Smoczej; jeśli coś tu robić, to pasy filtrujące na wlotach Smoczej;

- droga dla rowerów po zachodniej stronie Okopowej powinna umożliwiać dojazd do ul. Gibalskiego, np. przez parking w ciągu ul. Anielewicza,

- powierzchnia wyłączona z ruchu na wylocie Anielewicza przy Okopowej powinna zostać zabudowana,

- brakuje ciągłości chodnika na wjazdach bramowych.

<b>Warianty II i III (z pasami rowerowymi):</b>

- jednopasmowe ronda na skrzyżowaniach z Karmelicką i Smoczą są dobrym pomysłem, lecz ruch rowerowy powinien być na nich prowadzony na zasadach ogólnych (por. Kopernika-Tamka) lub pasem/sierżantami rowerowymi na środku pasa ruchu wokół ronda.

anielewicza_udp-16c-1.jpg
Proponowane rozwiązania (wyprowadzanie pasów rowerowych poza jezdnię w obrębie skrzyżowania oraz prowadzenia pasa rowerowego krawędzią, a nie środkiem ronda) są niewygodne (pierwsze generuje dodatkowe punkty kolizji z pieszymi) i niebezpieczne (prowokują do zajeżdżania drogi przez zjeżdżających z ronda);

- DDR ze skweru powinna zostać doprowadzona do ronda jako dodatkowy 5. wlot;

- na odcinku "wolskim" niepotrzebnie likwidowany jest pas postojowy po jednej stronie Anielewicza &#8211; już teraz jest tam uporządkowane parkowanie równoległe;

- powierzchnia wyłączona z ruchu na wylocie Anielewicza przy Okopowej powinna zostać zabudowana.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, projektant.

#Projekt

Wariant z wydzieloną drogą dla rowerów,
download://projekty1/2016-12-Anielewicza/2572-15-str_327.jpg

Wariant z pasami rowerowymi wyprowadzanymi na chodnik na rondach,
download://projekty1/2016-12-Anielewicza/2572-15-str_328.jpg

Wariant z pasami rowerowymi prowadzonymi krawędziami rond,
download://projekty1/2016-12-Anielewicza/2572-15-str_329.jpgZmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.