Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do projektu dróg dojazdowych portu Czerniakowskiego
$k=audyt, śródmieście, wisła
$a=Aleksander Buczyński
$d=2017.06.07
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-17-0745-01-AB z 31 maja

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy portu Czerniakowskiego, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

##Uwagi ogólne:

1. Podtrzymuję zdanie wyrażone podczas spotkań w Biurze Polityki Mobilności i Transportu 27 grudnia 2016 r. i 11 stycznia 2017 r., że realizacja inwestycji w zaplanowanym kształcie spowoduje przekształcenie terenu zielonego między Wisłostradą a Portem Czerniakowskim w chaotyczne "parkowisko".

udp_czeport-176-3.jpg
Inwestycja przewiduje 24 miejsca postojowe rozrzucone po całym terenie, w żaden jednak sposób nie zapobiega parkowaniu wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej czy na trawnikach.

Budowa drogi dojazdowej powinna się wiązać z:

- wprowadzeniem kontroli dostępu do obszaru (szlaban + wjazd za przepustką, ewentualnie w oparciu o system kontroli zajętości miejsc postojowych)

oraz

- wygrodzeniem słupkami dróg dojazdowych, tak by uniemożliwić parkowanie poza wyznaczonymi miejscami.


2. Miejsca do parkowania powinny być skupione w jednym miejscu. W obecnej formie projekt skutkuje likwidacją nadmiernej ilości zieleni, przeznaczonej w większym stopniu na przestrzeń dojazdową do parkowania niż na same miejsca parkingowe. Przekrój drogi dojazdowej do pojedynczych miejsc parkingowych/placu manewrowego powinien odpowiadać przekrojowi drogi jednokierunkowej (ruch naprzemienny). Wskazane byłoby też zmniejszenie wymiarów placu do zawracania przy budynku WOPR.

udp_czeport-176-2.jpg
3. W szczególności do budynku WOPR projektowana jest droga dojazdowa, ale bez żadnych miejsc postojowych. Jakiemu ma zatem służyć celowi? Czy przewidziany jest parking podziemny pod budynkiem WOPR? Czy z góry zakładamy, że pojazdy z niej korzystające będą parkować w miejscach niedozwolonych?

W przypadku pozostawienia drogi dojazdowej, należy zlikwidować możliwość jazdy samochodem po chodniku na odcinku dwujezdniowym. Ruch powinien odbywać się (naprzemiennie) wydzieloną i wygrodzoną jezdnią. Pozostawienie dwóch jezdni skutkować będzie nielegalnym parkowaniem na ciągu pieszym i/lub rowerowym. Na pozostałym odcinku należy zastosować wygrodzenia, zgodnie z uwagą 1.

4. Droga dla rowerów po północno-zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Łazienkowską powinna zostać doprowadzona do przejazdu pod łącznicą Trasy Łazienkowskiej.

##Uwagi szczegółowe do skrzyżowania Wisłostrada z Łazienkowską:

udp_czeport-176-1.jpg
Ilustracja do uwag szczegółowych

3. Pas do skrętu w lewo na Trasę Łazienkowską należy zacząć dopiero za przejściem dla pieszych, tak by skrócić przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez wschodnią jezdnię Wisłostrady (przez 3, a nie przez 4 pasy). Powiększy to przestrzeń akumulacji, skróci czasy ewakuacji.

4. Należy rozebrać wyspę oddzielającą pas do skrętu w prawo z ul. Łazienkowskiej (w relacji zachód->południe) i skorygować przebieg zewnętrznego krawężnika, ograniczając promień łuku do 12m. Pozwoli to zmniejszyć obszar skrzyżowania, skrócić drogę przejścia pieszego, zmniejszyć liczbę sygnalizatorów i ograniczyć liczbę przecięć drogi rowerowej i chodnika

5. Należy przybliżyć przystanek autobusowy w kierunku Wilanowa (LEGIA-STADION 01) do przejścia dla pieszych (możliwe przysunięcie o ok. 30 m po likwidacji wyspy oddzielającej pas do skrętu w prawo).

6. Nie ma potrzeby wykonywać poszerzenia ul. Łazienkowskiej pod rowerowy pas wyłączenia - szerokość jezdni w kierunku wschodnim wynosi ponad 8 m, co pozwala na wytyczenie pasa rowerowego z istniejącego przekroju z zachowaniem 2 pasów ruchu ogólnego.

7. Należy powiększyć wyspę oddzielającą pas do skrętu w prawo w ul. Łazienkowską (w relacji północ->zachód), tak by zapewnić powierzchnie akumulacji dla pieszych i rowerzystów przed przejściami i przejazdami. Powiększenie wyspy można uzyskać poprzez zwężenie pasa ruchu w kierunku zachodnim (obecnie ok. 6,75 m).

8. Zjazd z drogi dla rowerów na jezdnię w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania powinien pozwalać na płynne włączenie do ruchu i być osłonięty przed jadącymi z tyłu samochodami (co ułatwi powiększenie wyspy opisane w punkcie 7). Na jezdni powinien zostać wyznaczony odcinek czerwonego pasa rowerowego aż do przystanku.

##Inne uwagi:

9. Należy wykonać łączniki rowerowe pomiędzy drogą dla rowerów wzdłuż Czerniakowskiej a układem dróg wewnętrznych umożliwiające:<br />
- dogodny dojazd rowerem do planowanego mostu na Cypel Czerniakowski w różnych relacjach (od północy, południa, przejazdu przez Czerniakowską);<br />
- przejazd rowerem po wschodniej stronie Wisłostrady z pominięciem projektowanej sygnalizacji na wlocie drogi wewnętrznej.

10. Przecięcie ciągów pieszych i rowerowych na północ od skrzyżowania z ul. Łazienkowską zaprojektowano w miejscu, gdzie wzajemna widoczność będzie ograniczona przez nasyp estakady na wjazdowej na most Łazienkowski. Zamiana miejscami drogi dla rowerów i chodnika nie rozwiąże problemu, bo ograniczy wzajemną widoczność rowerów nadjeżdżających z naprzeciwka. Należy częściowo zastąpić nasyp murem oporowym, ewentualnie zwęzić lub odsunąć drogę wewnętrzną.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
PC-Projekt.

#Projekt

Koncepcja obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego:
download://projekty1/2017-05-PortCzerniakowski/port_czerniakowskistr_040.jpg
,
download://projekty1/2017-05-PortCzerniakowski/port_czerniakowskistr_041.jpg


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.