Zmiany wprowadzone


Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

$h=Uwagi do projektu drogi dla rowerów przy Pułkowej
$k=audyt, bielany
$a=Aleksander Buczyński
$d=2017.03.20
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-17-0741-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski:

##1. Na granicy z Łomiankami:Łomiankami

1.1. Należy zamienić miejscami przejście i przejazd przy ul. Przyłuskiego. Ograniczy to liczbę przecięć ciągów pieszych i rowerowych. Oba przystanki autobusowe, przejście dla pieszych przez Warszawską, chodnik przy Przyłuskiego – wszystkie źródła/celeźródła i cele podróży pieszych znajdują się po południowej stronie projektowanego przejścia.

##2. Skrzyżowanie z Wóycickiego:Wóycickiego

173-1-udp_pulkowa.jpg
2.1. Należy zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu (włącznie z przejściem i przejazdem) na rogu ul. Pułkowej i Wóycickiego lub nie poszerzać jezdni. Z rysunku wynika, że jezdnia ul. Pułkowej w stronę centrum jest poszerzana po to, by wymalować na niej powierzchnię wyłączoną z ruchu, co będzie prowokować zachowania niezgodne z przepisami (np. parkowanie na skrzyżowaniu). Dodatkowo, projektowane poszerzenie skutkuje brakiem miejsca na kumulację rowerzystów przed skrzyżowaniem i przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów.

2.2. Należy zmniejszyć promienie łuków na połączeniu jezdni do maks. 12 m.

2.3. Należy przysunąć przejście i przejazd przez ul. Wóycickiego do skrzyżowania i zwęzić przejście do 4,0 m. Pozwoli to na zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania, uproszczenie przebiegu drogi dla rowerów, zachowanie normatywnej szerokości chodnika. Biorąc pod uwagę, że w ul. Pułkowej jest wydzielony pas do skrętu w prawo, możliwe jest przysunięcie przejścia i przejazdu o ok. 10 m w porównaniu do stanu istniejącego.

##3. Odcinek Dzierżoniowska - Farysa:Farysa

3.1. Na odcinku, na którym ciąg pieszo-rowerowy przylega bezpośrednio do krawędzi jezdni, należy zaprojektować pas jezdni o szerokości 1 m od krawędzi w innej technologii nawierzchni (pas techniczny, wyznaczający obszar na umieszczanie znaków i urządzeń BRD, nieprzeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystów).

3.2. Przejście i przejazd przez ul. Papirusów należy zaprojektować jako wyniesione.

3.3. Z czego wynika prowadzenie po stronie zachodniej drogi dla rowerów i chodnika bez zachowania normatywnego odsunięcia od jezdni? Ze względu na klasę ul. Pułkowej będzie to wymagało zastosowania wygrodzeń, poza tym będzie narażać pieszych i rowerzystów na ochlapywanie i oślepianie. Tymczasem na większości odcinkach jest pod dostatkiem miejsca w pasie drogowym.

3.4. Należy doprojektować łącznik drogi dla rowerów do ul. Pasymskiej.

##4. Skrzyżowanie z Heroldów i Muzealną:Muzealną

4.1. Po stronie wschodniej należy wprowadzić drogę dla rowerów w ślepe zakończenie drogi serwisowej (plac manewrowy) na wysokości ul. Pułkowej 50, zamiast łączyć ją z drogą serwisową na skrzyżowaniu z ul. Muzealną, co niepotrzebnie komplikuje sytuacje.

173-2-udp_pulkowa.jpg
4.2. Po stronie zachodniej należy zwęzić pasy ruchu do 3,25 m również na odcinku przystanku autobusowego za ul. Heroldów, co pozwoli wygospodarować dodatkowe 2 m szerokości chodnika dla oczekujących pasażerów i nie będzie ich zmuszało do oczekiwania na samej krawędzi jezdni klasy GP.

4.3. Wykształcający się na jezdni zachodniej przed skrzyżowaniem z ul. Heroldów prawy pas należy przeznaczyć do skrętu w prawo, z ewentualnym dopuszczeniem jazdy na wprost dla autobusów ZTM. Zgodnie z rozp. ws. warunków technicznych dróg publicznych, liczba pasów ruchu na wprost na skrzyżowaniu powinna być zgodna z liczbą pasów przed skrzyżowaniem (w tym przypadku - dwoma).

##Do wiadomości

Do wiadomości: PełnomocnikPełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
Drogowe
rowerowej

Drogowe
Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski.Rzeczkowski

#Projekt

Pułkowa (odc. Trasa Mostu Północnego-Łomianki):
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa1.jpg
,
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa2.jpg
,
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa3.jpg
,
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa4.jpg
,
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa5.jpg
,
download://projekty1/2017-03-Pulkowa/pulkowa6.jpg
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.