Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do projektu przebudowy ul. Zagójskiej
$k=audyt, praga_poludnie
$a=Aleksander BuczyńskiBuczyński, Maciej Sulmicki
$d=2017.03.23
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-17-0743-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy drogi rowerowej w ramach przebudowy ul. Zagójskiej, wnosimy o rezygnację z wydzielonej drogi dla rowerów. Na ulicy lokalnej nie ma potrzeby segregacji ruchu rowerowego.

173-1-zagojska.jpg
Budowa drogi rowerowej w tym przypadku pogarsza, a nie poprawia warunki ruchu rowerowego (ślepe zakończenia, konieczność dwukrotnego przejeżdżania przez jezdnię na odcinku kilkuset metrów przy jeździe na północ, w tym wyjazd zza pasa do parkowania).

Zamiast drogi dla rowerów należy wprowadzić elementy uspokojenia ruchu na jezdni.

Między miejscami parkingowymi a chodnikiem powinien zostać zachowany pas zieleni, z uwzględnieniem zieleni wysokiej.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni.

#Projekt

Projekt przebudowy ul. Zagójskiej (I 2017),
download://projekty1/2017-03-Zagojska/zagojska.jpg

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.