Zmiany wprowadzone


Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /Text/Diff/Engine/native.php on line 202

$h=Możesz przekazać 1% podatku na Zielone Mazowsze
$k=wesprzyj nas, o nas
$a=Aleksander Buczyński, Marcin Czajkowski, Hubert Pollak
$d=2007.01.01
$z=1
$o=
$b=

1procent_na_opp.jpg
Od 2004 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze cieszy się statusem organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym (PIT) możesz przekazać jeden procent swojego podatku dochodowego na nasze działania, wpisując numer KRS 0 000 125 160.

#Wydaj swe pieniądze lepiej niż zrobiliby to urzędnicy

Możesz nas wesprzeć finansowo nie wydając przy tym ani grosza - wystarczy, że przekażesz nam 1% swojego podatku dochodowego. Pieniądze ofiarowane naszemu stowarzyszeniu musiałbyś i tak oddać Skarbowi Państwa, nie mając żadnego wpływu, na co zostaną one wydane.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/155409774" width="500" height="238" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

My wydamy Twoje pieniądze lepiej niż administracja - na promocję ruchu rowerowego, transportu publicznego wysokiej jakości, segregacji odpadów, na działania na rzecz obszarów cennych przyrodniczo w obrębie Warszawy i na Mazowszu.

#Dlaczego warto nas wesprzeć?

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, działającą na rzecz ochrony środowiska głównie w Warszawie i na Mazowszu, ale podejmującą również inicjatywy na poziomie krajowym. Nasze główne obszary działań to transport zrównoważony i interwencje ekologiczne.

##Rowery

Kampanię rowerową prowadzimy od początku działania stowarzyszenia. Zaowocowała ona m.in. budową 200 km ścieżek rowerowych w Warszawie. Doprowadziliśmy do przyjęcia Uchwały Zarządu Miasta, zobowiązującej do budowy ścieżki rowerowej przy budowie lub modernizacji drogi i do dopuszczenia możliwości przewożenia roweru w wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Obecnie staramy się o poprawę jakości powstających dróg dla rowerów, tak aby były spójne, bezpieczne i wygodne.

Jesteśmy znani z organizacji największych w Europie Środkowo-Wschodniej cyklicznych przejazdów rowerowych - Warszawskiej Masy Krytycznej. Co miesiąc od kilkuset do kilku tysięcy rowerzystów przejeżdża ulicami Warszawy, zwracając uwagę władzom miasta na swoją obecność i domagając się tworzenia warunków do jazdy na rowerze oraz traktowania rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu.

##Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Rzecznik działa na rzecz pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej. Podejmuje interwencje w Warszawie w przypadkach złej organizacji komunikacji publicznej, dyskryminacji pieszych (np. poprzez likwidację przejść przez jezdnię, zajmowanie chodników przez parkingi), projektowania ścieżek rowerowych niskiej jakości. Ponadto Rzecznik stara się o lepsze rozkłady kolejowe na terenie całego kraju i sensowne wydatkowanie funduszy unijnych na transport.

##Interwencje ekologiczne

Podejmujemy interwencje prawne w przypadkach łamania prawa środowiska, planach zabudowy miejsc przyrodniczo cennych i obniżania jakości życia mieszkańców. Zapobiegliśmy budowie drogi przez Pole Mokotowskie, ocaliliśmy łęgi wiślane przed całkowitym wycięciem, podejmowaliśmy działania na rzecz ochrony przyrody Portu Praskiego. Naszym celem jest zachowanie terenów zielonych i klinów napowietrzających w Warszawie, a jednocześnie zwiększenie wpływu mieszkańców na swoje otoczenie.

##Efektywny procent

Środki uzyskane z wpłat 1% wykorzystujemy przede wszystkim jako wkład własny do projektów finansowanych z grantów krajowych lub unijnych. W efekcie każda złotówka, która otrzymujemy od Was, pozwala nam pozyskać prawie 10 zł środków z innych źródeł.

#Sprawdź nas

##Podstawowe dane i status OPP

Status prawny oraz podstawowe dane Zielonego Mazowsza organizacji można sprawdzić:

- w bazie danych organizacji pozarządowych:

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=34956

- w bazie danych Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pod warunkiem, że baza działa):

http://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do?oppId=41042
(tutaj także oficjalne sprawozdania finansowe i merytoryczne za ubiegłe lata)

- w wykazie OPP uprawnionych do 1% podatku w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

##Sprawozdania

Za rok 2015: [[sprawozdanie2015]]

Inne sprawozdania (poprzednie lata, wybrane projekty): [[sprawozdania]]

#Jak przekazać jeden procent

Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy w formularzu zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) wypełnić na ostatniej stronie 2 pola - <b>wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)</b>:

- W polu <b>Numer KRS</b> wpisujemy <b>0 000 125 160</b>.

- W polu <b>Wnioskowana kwota</b> wpisujemy 1% należnego podatku, zaokrąglając w dół do pełnych dziesiątek groszy (np., jeśli obliczony podatek wyniósł 1567 zł, wnioskowana kwota nie może przekroczyć 15,60 zł).

Opcjonalnie można w sekcji - <b>informacje uzupełniające</b> - podać kontakt do siebie (np. adres lub email). Jeśli Urząd Skarbowy przekaże nam te informacje (w minionych latach nie było to regułą), pozwoli nam to przesłać Ci sprawozdanie roczne z wykorzystania 1% Twojego podatku.

W razie kłopotów lub wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie: 22-621-77-77 lub e-mailowo: biuro@zm.org.pl. Z pytaniami możesz również zwrócić się do swojego Urzędu Skarbowego.


##Formularz dla emerytów, których rozlicza ZUS

pit-op-174-1.jpg
Jeżeli rozlicza Cię ZUS, wystarczy złożyć formularz PIT-OP, w którym wskażesz numer KRS Zielonego Mazowsza.


Formularz można pobrać lub złożyć przez internet na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op


W razie kłopotów lub wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie: 22-621-77-77 lub e-mailowo: biuro@zm.org.pl. Z pytaniami możesz również zwrócić się do swojego Urzędu Skarbowego.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.