ICAMS (Improving the environmental communication and awareness of migrants and social disadvantaged citizens) is a learning partnership with the objective, to give small adult education institutions the possibility to exchange and share experience, problems, methods and best practice examples focusing on environmental education for specific target groups.

Duration

The period of the project lasts from 01.08.2010 to 31.07.2012.

The targets

The targets of the project are:

- Improvement of the environmental communication with migrants and social disadvantaged

- Development of methodic-didactic concepts for teaching environmentally relevant knowledge

- Development of concepts for performing environmentally relevant activities with publicity effect

- Implementation of the developed concepts in pedagogic practice

- Development and publishing of a practical guide, containing experiences, results and developed concepts of ICAMS

Coordination

The project is coordinated by:
Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus
Gabriele Meymann-Christians
Hermannstraße 86
33813 Oerlinghausen
www.st-hedwigshaus.de

Project Partners

In ICAMS four partner institutions coming from Poland, Italy, Greece and Germany, all having experiences in the areas of environmental education and migration/integration, work together. Apart from the coordinating one they are:

- Mediterranean SOS network, Mamai 3A street, 10440 Athens, Greece

- Zielone Mazowsze, Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa, Poland

- Ministero Pubblica Istruzione - I.C. "Laura Lanza", via Antonio Prano 72/74, 90044 Carini, Italy

Streszczenie projektu

ICAMS (Doskonalenie komunikacji i pogłębianie świadomości społecznej migrantów i osób wykluczonych w dziedzinie ochrony środowiska) to inicjatywa wymiany informacji, doświadczeń, problemów, metod i najlepszych praktyk dotyczących edukacji ekologicznej grup celowych takich jak migranci i osoby wykluczone społecznie czy wręcz dyskryminowane (np. inwalidzi, emeryci, ubodzy, niezmotoryzowani).

ICAMS współtworzą cztery podmioty z Polski, Włoch, Grecji i Niemiec, mające doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej lub integracji społecznej migrantów.

Celami projektu są:

- doskonalenie metod komunikacji społecznej z migrantami i wykluczonymi grupami społecznymi,

- opracowanie koncepcji metodyczno-dydaktycznych kształcenia w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,

- opracowanie koncepcji praktycznych działań na rzecz środowiska skierowanych do [z udziałem] opinii publicznej,

- zastosowanie opracowanych koncepcji w praktyce pedagogicznej,

- opracowanie i publikacja praktycznego przewodnika zawierającego doświadczenia i koncepcje zebrane w trakcie projektu ICAMS.

Strona projektu

Strona projektu wykonana przez koordynatora

www.grundtvig-icams.de/

The ICAMS Project is developed and implemented under the Grundtvig - Lifelong Learning Programme, and funded by the European Union.
Projekt ICAMS jest realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig i finansowany ze środków Unii Europejskiej.