Jeden z nielicznych warszawskich pasów rowerowych - ul. Międzyparkowa.