W miastach niemieckich (na zdjęciu Karlsruhe) można zaobserwować przypadki likwidacji ścieżek wydzielonych z chodnika (pas ciemniejszej kostki po lewej) i zastępowania ich pasami ruchu dla rowerów na jezdni.