Na Ursynowie pojawią się pasy ruchu dla rowerów?

Za naszą namową Urząd Dzielnicy Ursynów postanowił w ulicach Beli Bartoka oraz Dereniowej wyznaczyć pasy dla rowerów. Inicjatywę oceniamy pozytywnie – dzięki pasom rowerowym obie ulice mają szansę stać się przyjazne rowerom, bez konieczności ponoszenia wydatków na budowę wydzielonych dróg rowerowych. Niestety, projekty nowej organizacji ruchu przygotowane przez firmę Planeta Sp. z o.o. pozostawiają wiele do życzenia i w istniejącym kształcie w niewielkim stopniu poprawiają warunki ruchu rowerowego, a w niektórych przypadkach nawet go pogarszają. Dlatego na spotkaniu z burmistrzem dzielnicy przekazaliśmy nasze uwagi do obu projektów oraz skierowaliśmy pisemny wniosek o wprowadzenie zmian w projektach.

Ul. Dereniowa obecnie.

Przykład do naśladowania - pasy na ul. Międzyparkowej.

Uwagi do projektów

Ul. Beli Bartoka

1. Negatywnie oceniamy zakończenie pasa rowerowego biegnącego od strony kampusu SGGW do stacji Metra Ursynów przy skrzyżowaniu z al. KEN. Obecne rozwiązanie pozwala jedynie na dojechanie rowerem do stacji roweru Veturilo, uniemożliwia natomiast dalsze poruszanie się rowerzysty przez skrzyżowanie na wprost oraz wygodny skręt w lewo i w prawo w al. KEN. Wnosimy o to, by skręt w odcinek drogi dla rowerów doprowadzający do stacji Veturilo miał jedynie charakter opcjonalny. Wnioskujemy o doprowadzenie pasa rowerowego do skrzyżowania bądź zakończenia pasa rowerowego przy wykorzystaniu powierzchni wyłączonej z ruchu pojazdów (P-21a) – podobnie jak zostało to zrobione w przypadku zakończenia pasa rowerowego biegnącego od strony Metra Ursynów w kierunku kampusu SGGW.

2. Należy rozważyć możliwość rezygnacji z dwóch pasów dla ruchu samochodów w okolicach skrzyżowania z ul. Jastrzębowskiego na rzecz jednego pasa ruchu dla samochodów oraz doprowadzenia pasa dla rowerów do skrzyżowania z ul. Jastrzębowskiego.

3. Wnosimy o rezygnację z lewego pasa ruchu ogólnego dla samochodów w kierunku al. KEN i wykorzystanie tego pasa na:

a. utworzenie azylów na przejściach dla pieszych (x2),

b. wydzielenie krótkich odcinków pasów do skrętu w lewo w drogi wewnętrzne (x4).

4. Pozytywnie oceniamy poszerzenie chodnika w okolicach przejścia podziemnego.

5. Należy rozważyć dopuszczenie jazdy na wprost z prawego pasa ul. Bartoka przed skrzyżowaniem z ul. Jastrzębowskiego wraz z krótkim odcinkiem kontrapasa rowerowego na wjeździe na pętlę autobusową lub z kontrapasem biegnącym na całej długości pętli autobusowej aż do przejazdu rowerowego przez ul. Anody.

Ul. Dereniowa

1. Negatywnie oceniamy braki ciągłości pasów rowerowych zakończone znakami P-15, które zmuszają rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym zza jego pleców oraz wyjeżdżającym z uliczek osiedlowych. Znaki te zostały zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, gdyż nie zastosowano odpowiadających im znaków A-7.

2. Wnioskujemy o wprowadzenie na całej długości ulicy po obu jej stronach jednego pasa ruchu dla samochodów i jednego pasa ruchu dla rowerów, w celu zapewnianie ciągłości pasów rowerowych. Klasa ul. Dereniowej (L) nie wskazuje na konieczność stosowania na niej przekroju 2+1, właściwego raczej dla dróg krajowych na odcinkach zamiejskich. Zaoszczędzoną powierzchnię można wykorzystać do poprowadzenia pasów do skrętu w lewo w uliczki osiedlowe co poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Ewentualnym rozwiązaniem może być zakończenie pasów rowerowych przed skrzyżowaniami przy wykorzystaniu powierzchni wyłączonej z ruchu pojazdów (P-21a) – podobnie jak zostało to zrobione w przypadku pasa rowerowego biegnącego w kierunku północ - południe przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej.

3. Wnioskujemy o doprowadzenie pasa rowerowego biegnącego w kierunku południe - północ do skrzyżowania z ul. Ciszewskiego poprzez rezygnację z jednego pasa ruchu, bądź poprzez przesunięcie wysepki przy przejściu w kierunku zachodnim, bądź poprzez budowę krótkiego odcinka drogi rowerowej łączącego płynnie pas rowerowy na ul. Dereniowej z drogą rowerową biegnącą wzdłuż Ciszewskiego.

4. Wnioskujemy o zastąpienie linii P-7a na skręcie z ul. Ciszewskiego w Dereniową wygrodzeniem tego fragmentu jezdni (+ ok. 2 m dalej na wschód) za pomocą elementów przykręcanych do nawierzchni. W ul. Ciszewskiego jest wydzielona droga dla rowerów, nie ma zatem powodu, by wyznaczać pas ruchu dla rowerów na tym skręcie w prawo. Jednocześnie konieczne jest zmniejszenie prędkości pojazdów skręcających w prawo z jezdni, możliwe poprzez korektę geometrii wlotu, co poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów. Korekta geometrii powinna zwęzić wlot, zmniejszyć promień skrętu i maksymalnie przysunąć tor ruchu pojazdów do wyspy dzielącej (tym samym skracając przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów).

5. Wnioskujemy o zintegrowanie pasów rowerowych na ul. Dereniowej z pasami rowerowymi planowanymi przez Zarząd Miejskich na ul. Gandhi.

6. Wnioskujemy o oznaczenie pasów rowerowych na odcinku bezpośrednio przed skrzyżowaniem w sposób umożliwiający jazdę na wprost oraz jazdę w prawo poprzez zastosowanie odpowiednio pomniejszonych znaków P-8a (pas do jazdy na wprost) oraz P-8d (pas do jazdy w prawo). Jednocześnie wnioskujemy o zastosowanie bezpośrednio przed skrzyżowaniami krótkiego odcinka linii przerywanej P-7a, by umożliwić rowerzyście skręcającemu w lewo zjazd na pas ruchu ogólnego.

Projekty do pobrania

Ul. Bartoka, odc. al. KEN - Jastrzębowskiego: PDF, 4703 kB

Ul. Dereniowa, odc. Ciszewskiego - Gandhi: PDF, 4311 kB

Ul. Dereniowa, odc. Gandhi - Płaskowickiej: PDF, 5996 kB