Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25.04.2007 r. w sprawie Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej oraz obowiązującej „Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 r.” uprzejmie proszę o wykonanie następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji rowerowej:

Wnioskuję o utworzenie pasów rowerowych na ulicy Żelaznej (odc. Al. Solidarności- Pl. Starynkiewicza), uważam, że ulica ta razem z pasami rowerowymi mogłaby być alternatywną trasą międzydzielnicową dla drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (która i tak nie wiadomo kiedy będzie skończona). Koszt takich pasów byłby niewspółmiernie mały w stosunku do budowy drogi rowerowej a znacznie by poprawił bezpieczeństwo rowerzystów którzy wreszcie doczekaliby się własnego miejsca na jezdni.

Myślę, że w drugim etapie bez problemu udałoby się przedłużyć pasy o odcinki na ul. Smoczej i na odcinku od Pl. Starynkiewicza w kierunku Ochoty i Mokotowa.

Obecnie na prawie całej długości ul. Żelaznej, istnieje oficjalny układ pasów ruchu 1x1, jednak,że na każdym pasie mieszczą się dwa samochody często, uważam, że wytyczenie pasów rowerowych dodatkowo poprawiłoby porządek na pasie ruchu a przekrój dla samochodów nadal pozostałby taki sam. Liczę na przeprowadzenie analizy w celu utworzenia na tej ulicy pasów rowerowych

Działanie te poprawi spójność systemu dróg rowerowych na terenie dzielnicy i poprawi komunikacje międzydzielnicową.

Z poważaniem,
Michał Stańczyk

Do wiadomości: Zielone Mazowsze.