Za przystankiem droga dla rowerów powinna wrócić na miejsce obecnego chodnika. Tutaj konieczne może być konieczne rozdzielenie kierunków jazdy, tak by zachować parametry trasy bez usuwania drzew. Nowy ciąg pieszy powinien zostać usytuowany w miejscu obecnego przedeptu.