Dzię-ku-je-my!

Wieczorem 11 lipca 2014 r. ogłoszono wyniki głosowania w warszawskim budżecie partycypacyjnym. Wśród zwycięskich projektów aż roi się od pasów i kontrapasów rowerowych, chodników i przejść dla pieszych. Dziękujemy wszystkim głosującym na projekty piesze i rowerowe! Szczególne podziękowania należą się tym, którzy zaangażowali się w promocję projektów - tworząc i rozdając ulotki, dyżurując na stoiskach, zakładając i zapraszając na wydarzenia na Facebooku, namawiając rodzinę i sąsiadów. Dziękujemy!

Wielcy wygrani

Dzięki Waszym głosom w 2015 r. powstaną m.in.:

- w Śródmieściu: 13 odcinków kontrapasów rowerowych na 11 ulicach lokalnych [zobacz >>>], pasy rowerowe na odcinku ul. Nowy Świat między placem Trzech Krzyży a rondem de Gaulle'a [zobacz >>>] oraz przejście dla pieszych przez ul. Andersa na pl. Bankowym [zobacz >>>]; kontrapasy rowerowe uzyskały najwięcej głosów w Śródmieściu!

- na Ochocie: nowe przejście dla pieszych, 6 przejazdów dla rowerzystów i zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na 8 ulicach jednokierunkowych [zobacz >>>], pasy rowerowe na ul. Korotyńskiego [zobacz >>>]; Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie to kolejny projekt, który w swojej dzielnicy zebrał najwięcej głosów!

- na Pradze Północ: 3,5 km pasów i kontrapasów rowerowych, azyle na 3 przejściach dla pieszych, 3 łączniki rowerowe; tu walka była bardziej wyrównana, ale oba nasze projekty Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze oraz Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie [zobacz >>>] zakwalifikowały się do finansowania, odpowiednio na drugim i czwartym miejscu;

- na Żoliborzu: pasy rowerowe na kilometrowym odcinku ul. Krasińskiego między Broniewskiego a placem Wilsona [zobacz >>>] (drugi projekt dla ul. Krasińskiego, od placu Wilsona w stronę Wisły, uzyskał tylko 6 głosów mniej i gdyby nie podniesienie przez urzędników kosztów zwycięskich projektów, również zakwalifikowałby się do finansowania);

- na Mokotowie: azyle dla pieszych i kontrapas rowerowy na ul. Kazimierzowskiej [zobacz >>>], nowe chodniki i azyle przy Bartyckiej [zobacz >>>];

- na Targówku Mieszkaniowym: 2,2 km pasów ruchu dla rowerów [zobacz >>>]; tu również rowery zajęły pierwsze miejsce w obszarze;

- w Ursusie: pasy ruchu dla rowerów na 7 ulicach i zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na 23 odcinkach ulic jednokierunkowych [zobacz >>>].

Niestety, do finansowania nie zakwalifikował się bardzo dobry projekt Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa [zobacz >>>], mimo iż uzyskał drugą największą w Warszawie liczbę głosów. Całą pulę przeznaczoną na budżet partycypacyjny w tej dzielnicy - 3 mln zł - zgarnął pierwszy projekt z listy. Podobna sytuacja miała miejsce na Saskiej Kępie, gdzie też jeden projekt wyczerpał prawie 100% środków, i nie starczyło już na przywrócenie ciągłości drogi dla rowerów wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego [zobacz >>>].

Zobacz także

To co wyżej, to tylko przykłady - pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie:

twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-pierwszym-warszawskim-bud-ecie-partycypacyjnym-1

Podsumowanie projektów rowerowych przygotował też Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej:

www.facebook.com/photo.php?fbid=677157015686433&set=a.405942952807842.89648.400889316646539&type=1&theater

Co dalej?

Jak Warszawa długa i szeroka, wśród zwycięskich projektów dominują te związane z ruchem pieszym (chodniki, przejścia dla pieszych), rowerowym (ścieżki, pasy i kontrapasy rowerowe) oraz zielenią miejską (urządzanie nieużytków, dosadzanie drzew, domki i karmniki dla ptaków). Jest też trochę projektów związanych z bibliotekami, Internetem oraz sportowych. Osobną kategorię stanowią projekty szkolne, gdzie rodzice mobilizowali się, by doposażyć placówki, do których uczęszczają ich dzieci.

Zarówno liczba projektów pieszo-rowerowych zgłoszonych do budżetu przez mieszkańców różnych dzielnic, jak i ich powodzenie w głosowaniu, wskazują na skalę zaniedbań i zaległości w tej dziedzinie. Likwidacja tych zaniedbań nie jest szczególnie skomplikowana ani kosztowna. Mamy nadzieję, że również politycy przeanalizują wyniki tych wyborów i wezmą je pod uwagę przy podziale pozostałych 99,8% budżetu. Bo do zrobienia wciąż jest wiele.