12 grudnia 2012 r., następnego dnia po debacie w Ministerstwie Środowiska [zobacz >>>], na spotkaniu otwartym w siedzibie Zielonego Mazowsza wygłoszony został wykład prezesa Ligi Walki z Hałasem, mgr. Mikołaja Kirpluka. Po wykładzie miała miejsce długa dyskusja prowadzona przez dr. inż. Witold Jaszczuka z Zielonego Mazowsza i Ligi Walki z Hałasem.

Wykład o hałasie komunikacyjnym

Wykład miał na celu uporządkowanie merytoryczne zagadnień związanych z hałasem komunikacyjnym i obalenie mitów na temat nowelizacji rozporządzenia w sprawie hałasu komunikacyjnego [zobacz >>>] - m.in. o tym, jakoby była to reakcja na wprowadzone w roku 2007 zaostrzenie prawa (zmiany w 2007 r. nie zaostrzyły prawa), czy o tym, że w Polsce obowiązywały najostrzejsze w Unii wymagania odnośnie hałasu i dlatego budowano ekrany. Prawda jest niestety zupełnie inna i o tym mówiono i dyskutowano po wykładzie.

1. Podstawowe pojęcia w akustyce

W części pierwszej wykładowca omówił w zarysie podstawowe pojęcia z zakresu akustyki. Zdefiniowano czym jest i skąd bierze się hałas. Omówiono pojęcia "progu słyszenia" i "progu bólu" w aspekcie widma częstotliwościowego hałasu, przedstawiono krzywe korekcyjne A i C, stałe czasowe FAST, SLOW i IMPULS w pomiarach poziomu dźwięku, zdefiniowano też poziom równoważny dźwięku. Podano skutki zastosowania skali logarytmicznej podczas wyrażania poziomu dźwięku, opisano zjawisko ekranowania, dźwięki powietrzne i dźwięki materiałowe. Podano normy dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Wyjaśniono pojęcie "dźwiękoizolacyjności" materiałów budowlanych.

Prezentacja: PDF, 1743 kB

Nagranie: MP3, 13936 kB

2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

W części drugiej dokonano retrospektywy zmian przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów dźwięku poczynając od lat 80 ubiegłego wieku do dziś. Wykazano cytując dokumenty, że teza o radykalnym zaostrzeniu przepisów dotyczących hałasu komunikacyjnego w roku 2007 jest w zupełności nieprawdziwa i została zapewne celowo puszczona w obieg medialny na potrzeby propagandowe. Należy wyrazić ubolewanie, że dziennikarze nie zadali sobie trudu sprawdzenia faktów, nie wykazali się oczekiwaną przez czytelników należytą starannością w przekazie informacji i tym samym przyczynili się aktywnie do przedstawienia politycznej w istocie decyzji o drastycznej liberalizacji norm hałasowych w nieprawdziwym aspekcie "naprawiania błędów z roku 2007".

Prezentacja: PDF, 637 kB

Nagranie: MP3, 6638 kB

3. Ekrany akustyczne

W trzeciej części wykładu omówiono fizyczne podstawy ekranowania dźwięków. Zdefiniowano pojęcie "cienia akustycznego", omówiono zjawiska odbijania, pochłaniania i ugięcia dźwięków, wyjaśniono przy tym pojęcia "dźwiękochłonności" i "dźwiękoizolacyjności". Przedstawiono zasady budowy ekranów, ich niezbędnej długości oraz kształtu. Omówiono też rodzaje ekranów akustycznych: odbijających i pochłaniających hałas. Podano przykłady obliczeń skuteczności ekranowania, wskazano na skutki istnienia przerw w ekranach podając przykłady liczbowe. Pokazano też różne metody ochrony obiektów przed hałasem: urbanistyczne, rozwiązania drogowe, stosowanie roślinności i inne.

Prezentacja: PDF, 1244 kB

Nagranie: MP3, 12342 kB

Koreferat: ekrany akustyczne a sprawa polska

W dyskusji zadano szereg pytań dotyczących hałasu i wyjaśniono wiele szczegółów, odnosząc się także do debaty w Ministerstwie Środowiska. Ważnym merytorycznym głosem było wystąpienie przedstawiciela Zielonego Mazowsza, mgr. Aleksandra Buczyńskiego, który przygotował interesujący koreferat. Przedstawił w nim hałas komunikacyjny jako objaw szerszych problemów z planowaniem przestrzennym, projektowaniem i wykonawstwem infrastruktury transportowej. Przytoczył też niezwykle interesujące dane liczbowe na temat natężenia ruchu na różnych drogach w Polsce i na ulicach Warszawy.

Prezentacja: PDF, 1227 kB

Nagranie: MP3, 4964 kB

Podsumowanie

Spotkanie należy uznać za potrzebne i udane. Należy jednak wyrazić ubolewanie, że na spotkanie nie przybył nikt z zaproszonych urzędników miasta i instytucji prowadzący inwestycje w mieście.

Pomóż udostępnić wykłady!

Spotkanie zostało nagrane, a nagrania poszczególnych referatów zostały udostępnione na stronie internetowej Zielonego Mazowsza. Potrzebujemy jednak Waszej pomocy, by udostępnić wykłady w formie nagrań zsynchronizowanych z prezentacją - gdyby ktoś chciał się pobawić np. SlideShare, to prosimy o kontakt.