Szczyt popołudniowy - ok. 600 pojazdów na godzinę w kierunku placu Zawiszy, ok. 1100 w kierunku przeciwnym.

Starsze wiadomości - w kronice.